• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Bezpieczny powrót do pracy w dobie zagrożenia COVID-19 z punktu widzenia pracodawcy – nagranie z webinaru

23.09.2020
Choć czas największych obostrzeń już minął, nie wszystkie zakłady pracy wróciły  do pełnego funkcjonowania. Spory odsetek firm, a w szczególności korporacje, wprowadziły stopniowy powrót pracowników do biur, pozostawiając część swoich pracowników na tak zwanej pracy…

Mobbing - sejm pracuje nad zmianami w kodeksie pracy

09.09.2020
Dnia 2 lipca 2020 roku do Sejmu trafił projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie mobbingu. Odbyło się już pierwsze czytanie projektu w Sejmie i został on skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw…

Kara za brak maseczki - podstawa prawna

09.09.2020
Obecnie, w związku zagrożeniem Covid-19, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w: otwartych miejscach publicznych, jeśli nie ma możliwości zachowania odległości 1,5 metra od innych osób, w zamkniętych miejscach publicznych, na przykład w sklepach, w…

Podręczny sprzęt gaśniczy - jaka jest jego rola i skład?

01.09.2020
Podręczny sprzęt gaśniczy to nie tylko powszechnie znane gaśnice, ale również inne narzędzia, które są pomocne w przypadku gaszenia pożarów w ich pierwszej fazie, zanim zdążą się rozprzestrzenić. W sklepach z tego typu sprzętem możemy…

Jak oszacować koszty środków ochrony osobistej dla pracowników

01.09.2020
Zgodnie z art. 207 oraz art. 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, pracodawcy muszą chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to, że pracodawca powinien…

Gospodarka odpadami – terminy sprawozdań i zezwoleń w 2020 roku

10.08.2020
Rejestr BDO to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Przedsiębiorcy, którzy widnieją w Rejestrze BDO od 1 stycznia 2020 r., prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów. W związku z obecną sytuacją…

Mierzenie temperatury pracowników - czy to obowiązek pracodawcy?

10.08.2020
W dobie zagrożenia Covid-19 sporo pracodawców zaczęło mierzyć temperaturę ciała pracowników. Jak ma się to do przepisów RODO i Kodeksu Pracy? Czy pracodawcy mają taki obowiązek? Mierzenie temperatury pracownikom, a podstawy prawne - art. 9…

Przymusowy urlop w czasie pandemii - podstawa prawna

23.07.2020
Dnia 19 czerwca 2020 została uchwalona tak zwana tarcza 4.0, której pełna nazwa brzmi ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku…

Bezpieczny powrót z pracy zdalnej - obowiązki pracodawcy

14.07.2020
W związku z odmrażaniem gospodarki, coraz większy odsetek firm planuje powrót pracowników do zakładów pracy. Ze względu na zagrożenie wirusem Sars-coV-2 pracodawcy stoją przed sporym wyzwaniem - muszą dopilnować, aby w miejscu pracy został odpowiednio…

Powrót kontroli pip w pełnym zakresie od 22 czerwca

14.07.2020
W związku z zagrożeniem wirusem działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) były ograniczone do pracy zdalnej. Kontakt z instytucją był możliwy głównie przez telefon i e-mail. Poszczególne sektory gospodarki stopniowo wracają do normalnego funkcjonowanie, dlatego też…

Zasady BHP podczas zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – bezpłatny pakiet i instrukcje do pobrania

10.06.2020
W życie wchodzą kolejne etapy „odmrażania” gospodarki. Wiele obostrzeń zostało zniesionych, a firmy stopniowo powracają do pracy stacjonarnej.  Nie wiesz jak zapewnić pracownikom bezpieczny powrót w nowym reżimie BHP?   W tym celu stworzyliśmy bezpłatny pakiet,…

Covid-19 jako choroba zawodowa

03.06.2020
Czy Covid-19 został uznany za chorobę zawodową? Jakie jest stanowisko ministerstwa zdrowia w tej sprawie? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc starać się o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych? Na te…

Firmy współpracujące

X