• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Czym jest szkolenie ATEX?

15.03.2024
W miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu, niezbędne jest stosowanie specjalnych środków. Najważniejsze staje się zmniejszenie ryzyka podczas pracy na takim obszarze i odpowiednie zabezpieczenie infrastruktury. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest szkolenie ATEX zgodne z…

Służba BHP w zakładzie pracy — wyjaśniamy, czym jest!

08.12.2023
Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią podstawowe filary każdej organizacji. Służba BHP stoi na straży tych zasad, aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Często jest to obszar niedoceniany lub niewystarczająco zrozumiały, ale jego rola w zapewnieniu…

Kim jest społeczny inspektor pracy?

30.08.2023
Społeczna inspekcja pracy została powołana przez ustawodawcę w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz po to, aby wpłynąć na przestrzeganie przepisów prawa pracy w danym zakładzie pracy. Czy w każdym miejscu pracy należy…

Najważniejsze zasady BHP na budowie — identyfikacja i minimalizacja ryzyka na placu budowy

25.08.2023
Na placach budowy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ochrony pracowników oraz minimalizacji ryzyka wypadków i obrażeń. W tym artykule omówimy najważniejsze zasady BHP, które powinny być przestrzegane na budowie, aby…

Bezpieczeństwo w magazynie — jak uniknąć wypadków i zagrożeń w pracy w magazynie?

21.07.2023
Magazyny jest nieodłącznym elementem wielu przedsiębiorstw i odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu zapasami. Jednak praca w magazynie może wiązać się z różnymi ryzykami i zagrożeniami dla pracowników. Dlatego ważne jest, aby podejść do kwestii…

Bezpieczeństwo pracy na wysokości: Zasady, sprzęt i szkolenia

21.07.2023
Bezpieczeństwo pracy jest niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku wykonywania zadań na wysokości. Praca na wysokości może obejmować wiele dziedzin, takich jak budownictwo, przemysł czy usługi, i wymaga zastosowania odpowiednich zasad, sprzętu i szkoleń, aby zapewnić…

Innowacje w zakresie BHP: Nowe rozwiązania dla lepszej ochrony

21.07.2023
Priorytetem w każdej branży, zwłaszcza w obszarze BHP. W miarę postępu technologicznego i innowacji pojawiają się nowe rozwiązania w dziedzinie BHP, której najważniejszym celem jest poprawa bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przekonaj się, jakie są najważniejsze…

Odzież ostrzegawcza BHP — kto i kiedy powinien ją nosić?

27.06.2023
Odzież ostrzegawcza i odblaskowa powinna być noszona przez osoby pracujące na drodze, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności, takich jak noc, mgła czy deszcz. Powinna być również stosowana przez pieszych i rowerzystów, aby zwiększyć ich widoczność…

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych — komu przysługuje i kiedy jest wypłacany?

24.05.2023
Dodatek za pracę w szczególnych warunkach to specjalne świadczenie, które przysługuje pracownikom, którzy wykonują pracę w warunkach, które mogą wpływać negatywnie na ich zdrowie lub życie. Warunki szkodliwe mogą obejmować ekspozycję na substancje toksyczne, szkodliwe…

Praca w pojedynkę — czy i kiedy pracownik musi się meldować?

24.05.2023
Pracownik pracujący samodzielnie może być zobowiązany do meldowania się w różnych sytuacjach, w zależności od przepisów prawnych i polityki firmy, w której pracuje. Przekonaj się, jakie zasady mogą wtedy obowiązywać pracowników, gdy w zakładzie pracownicy…

Przeciwwskazania do pracy w ciąży - wszystko co musisz wiedzieć!

02.05.2023
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zarówno kobietom w ciąży, jak i po urodzeniu dziecka przysługują w pracy pewne szczególne prawa. Na przykład mają prawdo do dodatkowych przerw, a także nie muszą, a wręcz nie…

BHP kierowcy zawodowego — omawiamy czas pracy, przepisy i inne informacje

02.05.2023
Bezpieczeństwo i higiena pracy kierowców zawodowych (BHP) jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy zawodowi, którzy spędzają wiele godzin za kierownicą, są narażeni na wiele niebezpieczeństw, takich jak zmęczenie, stres czy wypadki drogowe.…

Firmy współpracujące

X