• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków

Zasady zachowania podczas ewakuacji z budynku

30.05.2018
Ewakuacja to jeden ze środków ochrony zbiorowej, który ma na celu ratowanie ludzkiego życia. Poniżej informujemy, jak się podczas niej zachować i jakie kroki przedsięwziąć, gdy jest niemożliwa. Ewakuacja – czym właściwie jest i kiedy podejmuje się decyzję o jej przeprowadzeniu Ewakuacja jest to zorganizowane przemieszczenie ludzi (czasem wraz z dobytkiem) z miejsca, w którym…

Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym piersią

16.05.2018
Jeszcze do maja 2017 roku ustawa zabraniająca przedstawicielkom płci żeńskiej wykonywania niektórych prac dotyczyła wszystkich kobiet – bez wyjątku. Dziś w rozporządzeniu uwzględnione są jedynie panie będące w ciąży i karmiące piersią. O tym, dlaczego jego treść została zmieniona i co dokładnie zawiera, piszemy w poniższym artykule. Dlaczego zmieniono poprzednie rozporządzenie? Rozporządzenie Rady Ministrów z…

Nieznajomość zasad BHP szkodzi – wypadki przy pracy

26.04.2018
O tym, czym są wypadki przy pracy i jak postępować, gdy do nich dochodzi, szczegółowo pisaliśmy w artykule w styczniu. W poniższym artykule postaramy się pokazać, jakie są ich najczęstsze przyczyny i na konkretnym przykładzie udowodnimy, że od tego, czy pracownicy znają i przestrzegają zasad BHP może zależeć ludzkie życie. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków…

Odzież odblaskowa, czyli bezpieczeństwo pracownika

27.03.2018
Odzież odblaskowa zapewnia lepszą widoczność, jest bardzo przydatna w miejscach, gdzie panuje wzmożony ruch pojazdów i tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko potrącenia. Powinny ją nosić osoby zatrudnione przy pracach wykonywanych w obrębie pasa ruchu, w jego pobliżu, czy np. w terminalu logistycznym. Przebywanie w dużych obiektach przemysłowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wypadku. Na terenie…

Bezpieczeństwo prac w pobliżu linii elektroenergetycznych

20.03.2018
Prace w obrębie linii i urządzeń elektroenergetycznych należą do szczególnie niebezpiecznych. Mogą być prowadzone na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), stanowiącej załącznik do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) lub na pisemne polecenie jeżeli nie dotyczą terenu budowy. Wszelkie prace w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach…

Jak odwołać się od nakazu wydanego przez Państwową Inspekcje Pracy?

21.02.2018
Kontrola PIP w firmie nie zawsze przebiega pomyślnie i może zakończyć się pozostawieniem przez inspektora nakazów oraz wystąpień. W sytuacji, gdy pracodawca nie zgadza się z negatywną opinią kontrolera, może odwołać się do Okręgowego Inspektora Pracy. Jednak musi to zrobić w sposób racjonalny, a także zgodnie z obowiązującymi procedurami. W zależności od charakteru zauważonych uchybień…

Półmaska filtrująca oraz czujnik czadu - czy właściwie chronią?

19.02.2018
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta z pomocą Inspekcji Handlowej sprawdził skuteczność działania półmasek filtrujących oraz czujników czadu. Okazuje się, że nie wszystkie zbadane produkty spełniają swoje zadanie. Niektóre z półmasek przepuszczają szkodliwe pyły, a czujniki czadu nie zawsze informują o ulatniającym się tlenku węgla. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo…

Wypadek przy pracy – postępowanie i procedury

29.01.2018
Wypadek przy pracy wpływa na sytuację prawną pracownika oraz pracodawcy. Gdy osoba zatrudniona doznaje uszczerbku na zdrowiu lub życiu podczas wykonywania obowiązków służbowych, zwierzchnik musi zadbać o przestrzeganie procedur mających na celu wyjaśnienie okoliczności i kwalifikację wypadku. Wypadek przy pracy wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu czynności i dopełnienia wielu formalności. Obowiązkiem pracodawcy jest podjęcie…

Zasady BHP przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

29.01.2018
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki wydane w roku 2013. Czytamy tam, że prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami zawierającymi charakterystykę urządzeń. Pojawia się tam również informacja o postępowaniu w razie awarii oraz wymagania konserwacyjne. Dodatkowo prace eksploatacyjne mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione i upoważnione. W celu…

Pracownicy 50 +. Dlaczego warto o nich szczególnie zadbać?

21.12.2017
  W roku 2025 już 4 na 10 Polaków będzie miało 50 lat, natomiast za kolejne 25 lat, w roku 2050, 1/3 społeczeństwa przekroczy wiek 65 lat. W dobie starzenia się populacji pokolenie seniorów będzie stanowiło ważną grupę zawodową. Taki stan rzeczy wymusza na pracodawcach obowiązek zadbania o potrzeby starszej generacji pracowników. Polacy żyją dłużej…

Ochrona i bezpieczeństwo pracownika zimą

21.12.2017
Okres zimowy to czas trudny dla pracowników, zwłaszcza wykonujących zadania na zewnątrz. Osobom wykonującym zadania w terenie należą się dodatkowe przywileje, ułatwiające pracę w zimowym mikroklimacie. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpieczeństwa, miejsca do ogrzania, a także właściwej odzieży ochronnej. Zgodnie z różnymi rozporządzeniami, pracodawcy w okresie od 1 listopada do 31 marca mają obowiązek…

Zatrucia tlenkiem węgla groźne także w pracy

23.11.2017
Tlenek węgla uważany jest za cichego zabójcę. Czad jest najniebezpieczniejszy w sezonie grzewczym, gdy domy, a także zakłady pracy są ogrzewane za pomocą pieców opałowych oraz gazowych. Aby zapobiec zagrożeniu, jakie powoduje tlenek węgla, należy sprawdzić instalacje wentylacyjne i przewody kominowe. Warto również przypomnieć pracownikom zasady bezpiecznego korzystania z pieców opałowych i gazowych. Niestety, statystyki…

Firmy współpracujące