• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Co powinna zawierać instrukcja BHP?

01.07.2024

instrukcja bhp

Instrukcje BHP określają zasady postępowania, które pozwalają na zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich ogólnym zadaniem jest zapewnienie pracownikom wiedzy, jak mają się zachowywać w poszczególnych sytuacjach wynikających z rodzaju ich pracy. Dotyczy to m.in. poprawnego używania poszczególnych maszyn i sprzętów w miejscu pracy. Warto jednak wiedzieć, że instrukcja BHP niejedno ma imię. Wyjaśniamy na czym polega jej pisanie i co powinna zawierać.

Rodzaje instrukcji BHP

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy mogą mieć charakter ogólny, ale również odnosić się do poszczególnych obszarów firmy lub poszczególnych stanowisk. Niezależnie od tego, jakiego obszaru dotyczą, ich celem jest ograniczanie ryzyka. Istnieją następujące instrukcje BHP:

 • Ogólne instrukcje BHP, tj. te, które tworzy się w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i zazwyczaj dotyczą ogółu pracowników. Będą wskazywać właściwe czynności w sytuacjach zagrożenia również tym pracownikom, którzy nie pracują na stanowiskach o podniesionym ryzyku. Instrukcje takie mówią również m.in. o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 • Instrukcje stanowiskowe BHP, które dotyczą pracy na konkretnym stanowisku.
 • Instrukcje BHP na wypadek awarii, które dają wiedzę na temat postępowania w przypadku konkretnego zdarzenia.
 • Instrukcje BHP dotyczące pracy z konkretnym produktem, np. z materiałami szkodliwymi lub .
 • Instrukcje obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.

Kto jest odpowiedzialny za sporządzanie instrukcji BHP?

Kto powinien tworzyć aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy? Jest to zależne od tego, jaki obszar jest brany pod uwagę.

 • Ogólne sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, odnoszące się do pracy ogółu pracowników najczęściej spisuje "behapowiec". Może to być zarówno pracownik firmy odpowiedzialny za BHP, jak i osoba z firmy . Warto jednak pamiętać, że wymaga to konsultacji z pracownikami oraz zagłębienia się w instrukcje producenta urządzenia czy maszyny. Instrukcja powstaje na skutek rozmów i konsultacji, by jej finalnie brzmienie korespondowało z charakterem pracy w danym zakładzie.
 • Szczegółowe instrukcje dotyczące prac związanych ze stanowiskami specjalistycznymi, spisywane są przez jednostki zarządzające komórką, której te zasady dotyczą. Dzieje się tak dlatego, że to te osoby wiedzą najlepiej, z jakimi zagrożeniami zdrowia pracowników wiąże się konkretna praca, np. obsługa urządzeń technicznych o określonym stopniu wyspecjalizowania, czy zagrożenia dotyczące wykonywania prac związanych z materiałami . BHP-owiec bierze udział w tworzeniu instrukcji, m.in. dzięki kompleksowym konsultacjom w przedstawicielami pracodawcy.

Co powinna zawierać instrukcja BHP?

Przepisy jedynie ogólnie określają, jak powinny wyglądać instrukcje dotyczące BHP. Niemniej, pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom dokument, który będzie dla nich prosty i nieskomplikowany. Instrukcję BHP należy napisać przystępnym językiem, ograniczając przy tym specjalistyczne nazewnictwo i skomplikowaną terminologię. W przepisach dotyczących instrukcji BHP uwzględnia się następujące obszary:

 1. Czynności, które pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem danej pracy.
 2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.
 3. Czynności wykonywane po zakończeniu pracy na danym stanowisku.
 4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia pracowników lub ich życia.

Należy przy tym pamiętać, że instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które są konieczne z punktu widzenia danej sytuacji. Chodzi zarówno o to, co mówi instrukcja ogólna, jak i instrukcja stanowiskowa. Na wszystkich stanowiskach pracy powinno być to transparentne i łatwe do . Jednocześnie osoba sporządzająca taką instrukcję, powinna szczególną uwagę poświęcić tym stanowiskom, na których dochodzi do pracy z niebezpiecznymi substancjami, np. produktami chemicznymi i mieszaninami chemicznymi. W instrukcji muszą znaleźć się założenia wynikające z charakterystyki danego stanowiska pracy, ale również informacje zawarte w karcie takich produktów.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn i urządzeń technicznych specjalnych, również powinny się znaleźć w instrukcjach BHP, przede wszystkim stanowiskowych. Uwzględnienie wszelkich zagrożeń wynikających z poszczególnych zadań, to ograniczenie ryzyka ich wystąpienia. Dzięki temu pracodawca zwiększa swoją pewność, że zatrudnieni przez niego ludzie, są w miejscu pracy bezpieczni.

Dowiedz się więcej

Firmy współpracujące