• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Kurs KPP – wyjaśniamy, czym jest!

08.01.2024

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC BHP CENTER

W dzisiejszych czasach dbałość o bezpieczeństwo staje się coraz bardziej istotna, zarówno w życiu codziennym, jak i w miejscu pracy. Jednym z kluczowych elementów w zapewnianiu bezpieczeństwa jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Dlatego też coraz większa liczba osób decyduje się na uczestnictwo w kursie KPP, czyli kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Poniżej przyjrzymy się bliżej, czym jest kurs KPP i dlaczego warto zainwestować w zdobycie odpowiednich umiejętności.

Co oznacza skrót KPP?

Skrót KPP to nic innego jak kwalifikowana pierwsza pomoc. To specjalistyczny kurs, który ma na celu nauczenie uczestników skutecznego udzielania pomocy w sytuacjach awaryjnych, wymagających zaawansowanej interwencji medycznej. Kurs pierwszej pomocy kwalifikowanej skierowany jest zarówno do osób pracujących w różnych branżach, jak i do wszystkich zainteresowanych podniesieniem wysokich kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy. W niektórych zawodach szkolenie KPP jest niezbędne do podjęcia pracy.

Na czym polega kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników medycznych jest intensywnym i kompleksowym szkoleniem, które przygotowuje profesjonalistów na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Takie szkolenie KPP przydaje się zarówno w warunkach przedszpitalnych, jak i szpitalnych. Celem tego kursu jest doskonalenie umiejętności i podniesienie standardów opieki medycznej w sytuacjach nagłych. Sprawdź, na czym dokładnie polega kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 1. Zaawansowane techniki resuscytacyjne: Szkolenie obejmuje zaawansowane techniki resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i niemowląt, z uwzględnieniem stosowania defibrylatorów monitorowanych oraz zaawansowanych procedur wspomagających krążenie i oddech.
 2. Postępowanie w przypadkach urazów wielonarządowych: Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące skomplikowanych przypadków medycznych, takich jak urazy wielonarządowe, wymagające kompleksowej oceny i szybkiej interwencji.
 3. Obsługa specjalistycznego sprzętu medycznego: Ratownicy medyczni uczą się obsługi specjalistycznego sprzętu medycznego, takiego jak respiratory, defibrylatory monitorowane, czy urządzenia do prowadzenia zaawansowanych procedur medycznych.
 4. Zaawansowane procedury opatrywania ran: Kurs obejmuje zaawansowane techniki opatrywania ran, bandażowania oraz stabilizacji złamań i urazów, uwzględniając specyfikę sytuacji przedszpitalnych.
 5. Postępowanie w sytuacjach zatrzymania krążenia: Ratownicy medyczni zdobywają umiejętności diagnozowania i skutecznego leczenia przypadków zatrzymania krążenia, w tym stosowanie zaawansowanych procedur resuscytacyjnych.
 6. Procedury inwazyjne: Kurs obejmuje instruktaż dotyczący wykonywania pewnych procedur inwazyjnych, takich jak założenie dostępu do żył czy prowadzenie zaawansowanych procedur medycznych w warunkach przedszpitalnych.
 7. Zaawansowane protokoły postępowania: Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat bardziej zaawansowanych protokołów postępowania w przypadku różnych sytuacji medycznych, w tym przypadków chirurgicznych czy zaburzeń układu krążenia.
 8. Symulacje scenariuszy medycznych: Kurs zawiera symulacje realistycznych sytuacji medycznych, pozwalające ratownikom medycznym ćwiczyć swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
 9. Komunikacja w trudnych sytuacjach: Kurs kładzie duży nacisk na umiejętność skutecznej komunikacji w trudnych sytuacjach, zarówno z pacjentem, jak i z innymi członkami zespołu ratowniczego.
 10. Egzamin i certyfikacja: Po ukończeniu kursu, uczestnicy przechodzą egzamin, a po jego zdaniu otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie zaawansowanej pierwszej pomocy.

Kto prowadzi zajęcia z kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Zajęcia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy są prowadzone przez doświadczonych instruktorów, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne doświadczenie w udzielaniu pierwszej pomocy. Instruktorzy dbają o to, aby szkolenie było interaktywne, angażujące i dostosowane do różnych sytuacji, z jakimi uczestnicy mogą się spotkać.

Należy także podkreślić, że każdy kurs KPP prowadzony jest w oparciu o decyzję administracyjną wojewody. Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy jest zakończony egzaminem państwowym. Jeśli uczestnik otrzyma pozytywny wynik, to otrzyma zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika. Warto zaznaczyć, że taki tytuł ratownika jest ważny przez 3 lata od zdania egzaminu.

Egzamin z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – na czym polega?

Po zakończeniu kursu uczestnicy poddawani są egzaminowi sprawdzającemu ich umiejętności w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, obejmującej potencjalne sytuacje z użyciem fantomów i specjalistycznego sprzętu.

Część teoretyczna – pytania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Podczas egzaminu teoretycznego uczestnicy odpowiadają na pytania z zakresu anatomii, fizjologii, oraz procedur i technik udzielania pierwszej pomocy. To sprawdza ich teoretyczne przygotowanie do udzielania pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Część praktyczna – zadania wyznaczone przez komisję egzaminacyjną

W części praktycznej uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. W tym celu są stawiani przed różnymi przykładowymi sytuacjami, podczas których muszą skutecznie udzielić pomocy poszkodowanym.

 

 

Firmy współpracujące