• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Fundacja BHP-Center

bhp-center-fundacja

Od wielu lat prowadzimy szkolenia bhp dla małych i dużych firm. Zdobyliśmy kwalifikacje i doświadczenie, które pozwalają nam czuć się w tej dziedzinie ekspertami. Chcemy wykorzystywać nasze umiejętności do edukowania, pomagania oraz doradzania innym.

Właśnie dlatego założyliśmy fundację – by przekazywać naszą wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy tym, którzy jej potrzebują, a z różnych przyczyn nie mogą pozwolić sobie na udział w płatnych szkoleniach.

Jako specjaliści doskonale wiemy, jak ważna jest świadomość społeczna na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  Wiemy też, że niestety często jest ona niewystarczająca. Nasza fundacja zajmuje się organizacją różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji, które mają na celu zmianę takiego stanu rzeczy. Sądzimy, że propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat bhp zwiększy wydajność pracowników i przyczyni się do mniejszej ilości wypadków przy pracy.

fundacja-bhp-center

Dzielenie się wiedzą to tylko część naszych działań – zajmujemy się także niesieniem wsparcia w przypadku wystąpienia konkretnych problemów związanych z bhp -udzielamy pomocy prawnej oraz finansowej osobom poszkodowanym na skutek wypadków w miejscu pracy,  wspieramy również ich rehabilitację.

Oto dokładna lista naszych celów i przedsięwzięć:

Celami fundacji są:

 • pomoc prawna osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy w celu uzyskania świadczeń powypadkowych,
 • pomoc finansowa osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
 • pomoc w zakresie rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach,
 • podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników,
 • rozwijanie umiejętności oceny ryzyka zawodowego oraz praktycznego stosowania środków ochrony indywidualnej,
 • popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń środowiska pracy u osób pracujących w niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych warunkach pracy,
 • podnoszenie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie projektów internetowych i technologicznych, związanych z działalnością fundacji
 • organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, kursów, spotkań, sympozjów oraz działalności informacyjnej mającej na celu powstanie i promowanie rozwiązań wspierających cele fundacji,
 • współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami zarówno w kraju jak i za granicą,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej, edukacyjnej i szkoleniowej,
 • organizowanie i udział w targach i innych imprezach promocyjnych,
 • realizowanie badań naukowych oraz przygotowanie analiz i raportów.

Fundacja BHP CENTER rozpoczęła swą działalność w styczniu 2018 roku i wierzymy, że przez wiele lat będzie kontynuować swoją piękną przygodę. Liczymy na Państwa pomoc, wsparcie i żywe zainteresowanie naszymi działaniami. Zachęcamy do kontaktu! Nasze szczegółowe dane znajdują się na dole strony.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, zachęcamy do pobrania statutu i danych KRS fundacji.

Odnośniki znajdują się poniżej.

Fundacja BHP CENTER

Adres:

Puszkarska 7i

30-644 Kraków

REGON: 369451521, NIP: 6793165554

Numer KRS: 0000717433

Kontakt: fundacja.bhpcenter@gmail.com

Pliki do pobrania:

Firmy współpracujące