• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
BHP center

Fundacja

Fundacja BHP CENTER

Adres: ul. Rydlówka, nr 5, lok. 210,  30-363 Kraków

REGON: 369451521, NIP: 6793165554

Numer KRS: 0000717433

Kontakt: fundacja.bhpcenter@gmail.com

Pliki do pobrania:

Celami fundacji są:

 • pomoc prawna osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy w celu uzyskania świadczeń powypadkowych,
 • pomoc finansowa osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
 • pomoc w zakresie rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach,
 • podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników,
 • rozwijanie umiejętności oceny ryzyka zawodowego oraz praktycznego stosowania środków ochrony indywidualnej,
 • popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń środowiska pracy u osób pracujących w niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych warunkach pracy,
 • podnoszenie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie projektów internetowych i technologicznych, związanych z działalnością fundacji
 • organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, kursów, spotkań, sympozjów oraz działalności informacyjnej mającej na celu powstanie i promowanie rozwiązań wspierających cele fundacji,
 • współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami zarówno w kraju jak i za granicą,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej, edukacyjnej i szkoleniowej,
 • organizowanie i udział w targach i innych imprezach promocyjnych,
 • realizowanie badań naukowych oraz przygotowanie analiz i raportów.

Firmy współpracujące