• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków

Tragedia w kopalni Zofiówka

28.05.2018
Wielokrotnie pisaliśmy o wypadkach przy pracy. Informowaliśmy o przykrych statystykach i o tym co robić, aby ich uniknąć. Ostatnio w naszym kraju miało miejsce jedno z takich tragicznych zdarzeń. Mowa tu o katastrofie górniczej w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, która miała miejsce 5 maja 2018 roku. Przebieg i przyczyny tragedii Wstrząs w kopalni Zofiówka miał…

RODO a zmiany w prawie pracy

20.05.2018
25 maja 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych, czyli RODO, z którymi będą musiały zmierzyć się wszystkie firmy przetwarzające w jakikolwiek sposób dane swoich klientów czy pracowników. O tym, co kryje się pod tym określeniem i jakie zmiany w kodeksie pracy wywoła RODO, piszemy w poniższym artykule. Czym właściwie jest…

Nowe przepisy BHP w odlewniach metali

26.04.2018
10 kwietnia 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 48), zastępując tym samym dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 37). Nowe przepisy opracowano z uwzględnieniem aktualnego stanu techniki oraz…

Nowy Kodeks pracy jednak nie wejdzie w życie

19.04.2018
W lutym informowaliśmy o proponowanych zmianach w zakresie BHP w nowym Kodeksie pracy. Na przestrzeni kilku miesięcy wokół nowej wersji Kodeksu Pracy zdążyło narosnąć sporo kontrowersji. Dziś już wiemy, że zmiany nie ujrzą światła dziennego. Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Elżbieta Rafalska zabrała oficjalne stanowisko w tej sprawie. Przypomnijmy, że obecnie obowiązujący Kodeks pracy…

Raport NIK o bezpieczeństwie na kolei

27.03.2018
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wśród podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewozów kolejowych w Polsce. W raporcie informuje, że mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia pozytywnie działalność kolei. Kontrola NIK na kolei miała na celu sprawdzenie, jak podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo przewozów kolejowych wykonują swoje zadania oraz ustalenie, co utrudnia funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa na kolei. Przeglądem zostały objęte…

Nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych

21.03.2018
9 stycznia 2018 roku opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. Dokument ten dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Nowa regulacja ma zastąpić dotychczasowe przepisy i wejdzie w życie 10 sierpnia. Nowe rozporządzenie ujednolica i doprecyzowuje przepisy dotyczące wydawania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. Do najważniejszych zmian należy zniesienie…

Proponowane zmiany w zakresie BHP w nowym Kodeksie pracy

21.02.2018
Kończą się prace nad nowymi przepisami prawa pracy. Do 15 marca Komisja Prawa Pracy powinna przedstawić propozycje projektów legislacyjnych nowych Kodeksów pracy – indywidualnego i zbiorowego. Większość prac jest już ukończona, jednak nadal trwają ustalenia co do treści i zakresu nowych regulacji. Na ostatnim posiedzeniu swoje propozycje zmian przedstawili Pracodawcy RP. Według przedstawicieli i ekspertów…

Plany Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok

29.01.2018
Państwowa Inspekcja Pracy planuje w 2018 roku mniej kontroli, niż przeprowadziła ich w 2017 roku. Swoją działalność kontrolno-nadzorczą PIP chce skoncentrować na obszarach prawnej ochrony pracy oraz na tematach związanych z bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia pracowników. W 2018 roku inspektorzy zamierzają przeprowadzić 72 tys. kontroli. Z danych zgromadzonych przez PIP wynika, że coraz więcej…

Inspekcja Handlowa skontrolowała odzież ostrzegawczą

29.01.2018
Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę w dziewięciu województwach. Tym razem sprawdziła odzież ostrzegawczą, odblaski i ochronniki słuchu. Wyniki są zatrważające - aż 30% skontrolowanych produktów nie spełniało wymagań. Okazuje się, że co druga kamizelka odblaskowa ma zaniżony czynnik luminancji świetlnej i przez to nie zapewnia odpowiedniej widoczności użytkownika. Kontrola Inspekcji Handlowej odbyła się w II kwartale…

Mali i średni przedsiębiorcy a kwestia BHP w ich firmach

21.12.2017
Mali i średni przedsiębiorcy chcą inwestować w BHP ze względu na korzyści ekonomiczne wynikające z zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Raport Koalicji Bezpieczni w Pracy wyodrębnia trzy postawy przedsiębiorców wobec zagadnień związanych z zasadami BHP w pracy. Wśród nich znajdują się pracodawcy świadomi, traktujący politykę BHP incydentalnie i ci, którzy podchodzą do spraw bezpieczeństwa z rezerwą.…

Niepokojące dane o wypadkach przy pracy w roku 2017

21.12.2017
W 2017 roku wskutek wypadku przy pracy śmierć poniosło już 148 osób. W porównaniu do roku poprzedniego nie tylko wzrosła liczba wypadków ogółem, ale odnotowano również więcej zdarzeń z ciężkimi obrażeniami ciała oraz epizodów śmiertelnych. Dane dotyczące wypadków przy pracy z pierwszych trzech kwartałów 2017 roku są niepokojące. Według danych GUS w 2017 roku w…

Wypadek przy pracy rolniczej - nowelizacja 2017

23.11.2017
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy, która ma wprowadzić nowy rodzaj umowy w rolnictwie oraz doprecyzować definicję wypadku przy pracy rolniczej. Największe spiętrzenie pracy w sadownictwie i ogrodnictwie przypada na okres zbiorów, czyli od maja do listopada. Okazuje się, że w tym czasie rolnicy, zatrudniając pracowników sezonowych, nagminnie wykorzystują umowy…

Firmy współpracujące