• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Co wchodzi w zakres pierwszej pomocy?

15.03.2024

pierwsza pomoc

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej został uregulowany prawnie. Zadaniem każdego pracodawcy jest zapewnić pracownikom dostęp do szkoleń, które pozwolą uzyskać wiedzę na temat tego, jak udzielać pierwszej pomocy w pracy. Przekonaj się, co wchodzi w zakres pierwszej pomocy i o czym należy pamiętać, aby pomóc poszkodowanemu w wypadku czy pogorszenia stanu zdrowia w miejscu zatrudnienia.

Pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy

Pierwsza pomoc nie polega jedynie na wezwaniu pomocy. Obowiązkiem świadków zdarzenia jest:

 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia – to pierwszy krok, który wpływa na bezpieczeństwo poszkodowanego i innych osób w pobliżu miejsca zdarzenia; przykładem właściwego zabezpieczenia miejsca zdarzenia jest odpowiednie oznakowanie czy też zabezpieczenie niebezpiecznych przedmiotów,
 • ocena stanu poszkodowanego – przede wszystkim sprawdzenie, czy poszkodowany oddycha;
 • udzielenie pierwszej pomocy;
 • wezwanie pomocy.

Jak udzielić pierwszej pomocy? 7 najważniejszych zasad

Oto zasady udzielania pierwszej pomocy, które należy wykonać przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego:

 1. U osoby nieprzytomnej należy wykonać badanie oddechu. Najskuteczniejszą             metodą jest wykorzystanie 3 zmysłów – obserwacja ruchy klatki piersiowej, słuchanie oddechu oraz wyczuwanie ciepła wydychanego powietrza. Badanie należy wykonać w czasie 10 sekund, jeśli poszkodowany nie oddycha, konieczne jest jak najszybsze zadzwonienie po karetkę i rozpoczęcie RKO.
 2. W przypadku udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, która oddycha nieprawidłowo, należy postępować w ten sam sposób.
 3. Jak ułożyć osobę nieprzytomną? Jeśli poszkodowany leży na plecach, należy odchylić jego głowę do tyłu, a następnie udrożnić drogi oddechowe i później             sprawdzić, czy oddycha. Taka pozycja najlepiej sprawdza się w przypadku urazu kręgosłupa czy kości czaszki, ale też w razie urazu brzucha, kończyn, miednicy czy klatki piersiowej. Natomiast w przypadku braku urazów osobę oddychającą, ale nieprzytomną najlepiej ułożyć w pozycji bezpiecznej, czyli bocznej ustalonej.
 4. Resuscytację krążeniowo-oddechową wykonuje się, jeśli poszkodowany nie oddycha. Udzielając pierwszej pomocy, należy wykonać 30 ucisków na klatkę piersiową i 2 wdmuchnięcia.
 5. Jeśli poszkodowany jest przytomny i ma krwotok z nosa, to należy pochylić jego głowę do przodu.
 6. W przypadku innych krwotoków zewnętrznych konieczne jest założenie opatrunku w miejscu krwawienia.
 7. W razie poważnych zranień trzeba postępować w następujący sposób – osłonić ranę jałowym opatrunkiem i wezwać pogotowie ratunkowe lub udać się na SOR.
 8. W przypadku oparzeń należy chłodzić ranę wodą przez ok. 30 min. Najlepiej wykorzystać do tego wodę o temperaturze 15-20 st. C. Alternatywą może być hydrożelowy opatrunek.

Wezwanie pogotowia ratunkowego

Być może wezwanie pogotowia ratunkowego wydaje Ci się sprawą oczywistą. Jednak w przypływie adrenaliny i w kryzysowej sytuacji, nawet taka czynność może sprawić pewne problemy.

Oto instrukcja, jak krok po kroku wezwać pogotowie:

 • Zadzwoń pod numer – 999 lub 112.
 • Przedstaw się i powiedz, jaki rodzaj zdarzenia miał miejsce np. wypadek samochodowy.
 • Podaj liczbę poszkodowanych i wskaż, w jakim Twoim zdaniem są stanie.
 • Określ miejsce zdarzenia.

Później dyspozytor zada Ci parę szczegółowych pytań, na które koniecznie odpowiedz precyzyjnie i rzeczowo. Poczekaj, aż Twoje zgłoszenie zostanie przyjęte.

Bardzo ważne jest to, aby przez cały czas podczas czekania na przyjazd służb ratunkowych rozmawiać z poszkodowanym, jeśli tylko jest przytomny, lub kontynuować wykonywanie RKO.

Nieudzielenie pierwszej pomocy – konsekwencje

Nieznajomość zasad pierwszej pomocy nie jest usprawiedliwieniem. Jeśli będziesz świadkiem zdarzenia i nie udzielisz pierwszej pomocy, musisz liczyć się z konsekwencjami. Pierwszą kwestią są konsekwencje etyczne, gdyż brak Twojej reakcji może doprowadzić do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, a nawet narazić go na niebezpieczeństwo utraty życia. Nieudzielenie pierwszej pomocy podlega karze pozbawienia wolności. Reguluje to kodeks karny, który wskazuje, że karą za brak pomocy przedmedycznej i wezwanie pomocy przedmedycznej sprawia, że na świadka nałożona może zostać kara pozbawienia wolności do lat 3.

Zgodnie z prawem osoba, która udziela pomocy w nieprawidłowy sposób, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jednak wiedza na temat tego, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy może uratować ludzkie życie. To już jest wystarczający powód do tego, aby poświęcić swój czas i dowiedzieć się, jak pomóc w razie zdarzenia czy wypadku w pracy i nie tylko.

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie osobom, które zatrudnia bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. W pracy może dojść do wielu niebezpiecznych zdarzeń, o których pracownik powinien zdawać sobie sprawę. Wśród licznych obowiązków pracodawcy jest wykonanie analizy zagrożeń, które następnie należy przedstawić podwładnym.

Jednak to nie koniec, gdyż obowiązkiem pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy jest również przedstawienie bezpośrednio lub pośrednio, jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.

Kolejnym ważnym obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie podstawowych środków potrzebnych podczas udzielania pierwszej pomocy. Jednym z nich jest prawidłowo wyposażona apteczka, w której powinny znaleźć się:

 • plastry zwykłe,
 • gumowe rękawiczki jednorazowe (dwa rozmiary),
 • gaziki jałowe,
 • gazy jałowe (1 m2, 0,5 m2),
 • chusty trójkątne,
 • agrafki,
 • bandaże,
 • plastry z opatrunkiem (kilka rozmiarów),
 • nożyczki (skalpel),
 • woda utleniona,
 • koc termiczny,
 • pęseta anatomiczna,
 • opatrunek na oparzenia,
 • maseczki do sztucznego oddychania.

Szczegółowy skład apteczki powinien być konsultowany z lekarzem medycyny pracy.

Ważne jest to, aby apteczka znajdowała się w widocznym miejscu i była oznaczona białym krzyżem na zielonym tle. Przy apteczce powinna znaleźć się też lista osób, które są uprawnione do jej wykorzystania.

Pracodawca powinien również wyznaczyć ratownika lub osobę, która została odpowiednio przeszkolona i w razie potrzeby przejmie na siebie udzielanie pierwszej pomocy. Liczba takich osób uzależniona jest od stopnia ryzyka i liczby zatrudnionych osób w firmie. Jeśli w zakładzie pracy organizowana jest praca w trybie zmianowym – na każdej zmianie powinien znajdować się przynajmniej jeden ratownik. Przepisy wskazują na to, że również na każdym piętrze powinien pracować minimum jeden ratownik.

Warto dodać również, że dla nauczycieli i pracowników przedszkoli i żłobków szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe i może być sprawdzane w trakcie kontroli. W przypadku innych branż szkolenie BHP zawiera jedynie elementy pierwszej pomocy. Dlatego odpowiedzialny pracodawca powinien zainwestować dedykowane szkolenie na temat pierwszej pomocy, które jest niskim kosztem, a za to może pomóc nawet uratować zdrowie i życie pracowników w sytuacji kryzysowej.

Zobacz również:

Firmy współpracujące

X