• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli – wszystko, co musisz wiedzieć

08.01.2024

PIERWSZA POMOC DLA NAUCZYCIELI BHP CENTER

W dzisiejszych czasach umiejętność udzielania pierwszej pomocy staje się kluczową umiejętnością nie tylko dla służb medycznych, ale także dla osób pracujących w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym dla nauczycieli. W poniższym artykule przyjrzymy się, jak wygląda plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do udzielania pierwszej pomocy, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej wymaga tego od nauczycieli. Przekonaj się także, dlaczego nauczyciele podlegają obowiązkowi ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy.

Jak wygląda plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do udzielania pierwszej pomocy?

Plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do udzielania pierwszej pomocy obejmuje szereg kluczowych elementów, mających na celu zapewnienie, że nauczyciele są przygotowani do skutecznej reakcji w przypadkach nagłych sytuacji zdrowotnych.

Rozpoznawanie sytuacji awaryjnych

Nauczyciele uczą się rozpoznawania sytuacji, które mogą wymagać udzielenia pierwszej pomocy. Szczególności prowadzący zajęcia muszą wiedzieć, jak należy postępować w następujących sytuacjach: zatrzymania krążenia, wypadków w trakcie zajęć edukacyjnych czy nagłych chorób uczniów.

Rzetelna ocena sytuacji

Kurs obejmuje również szkolenie w zakresie rzetelnej oceny sytuacji, co pozwala nauczycielom na podjęcie właściwych decyzji dotyczących udzielenia pomocy.

Podstawowe procedury pierwszej pomocy

Nauczyciele uczą się podstawowych procedur pierwszej pomocy, takich jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa, udzielanie pomocy przy oparzeniach czy krwotokach.

Szkolenie z podstawowych procedur pierwszej pomocy obejmuje:

  • Resuscytację krążeniowo-oddechową dla dorosłych, dzieci i niemowląt.
  • Udzielanie pomocy w przypadku duszenia.
  • Tamowanie krwotoków zewnętrznych.
  • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia.
  • Postępowanie przy oparzeniach, skręceniach, złamaniach, krwotokach czy w przypadku utraty przytomności.
  • Właściwe reagowanie w przypadku, gdy występują inne stany zagrożenia zdrowotnego.
  • Zastosowanie defibrylatora.

Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Nauczyciele mają okazję praktykować zdobyte umiejętności na fantomach i manekinach. Ćwiczenia symulacyjne pomagają w utrwaleniu procedur i zwiększają pewność w udzielaniu pierwszej pomocy.

Korzystanie z dostępnych środków pomocniczych:

Kurs obejmuje również naukę korzystania z dostępnych środków pomocniczych, takich jak apteczka pierwszej pomocy czy defibrylator.

Egzamin po ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Egzamin po ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli jest kluczowym elementem, mającym na celu ocenę ich zdolności do skutecznego udzielania pomocy w sytuacjach awaryjnych. Egzamin obejmuje sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Po jego pozytywnym zakończeniu otrzymują certyfikat na potwierdzenie tego, że ukończyli kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy – jakie przepisy w Polsce na to wskazują?

W Polsce przepisy dotyczące przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 237). Przepisy te odnoszą się do nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, nauczyciele są zobowiązani do odbywania regularnych szkoleń w zakresie pierwszej pomocy.

Z tego przepisu wynika, że obowiązek szkolenia z pierwszej pomocy dotyczy wszystkich nauczycieli, a ich udział w takich kursach jest jednym z elementów doskonalenia zawodowego. Okresowość szkoleń może być ustalana przez odpowiednie organy, a same kursy pierwszej pomocy są organizowane przez uprawnione placówki edukacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, lub inne instytucje prowadzące tego rodzaju szkolenia.

W praktyce oznacza to, że nauczyciele muszą regularnie uczestniczyć w kursach pierwszej pomocy, aby utrzymać swoje umiejętności na odpowiednim poziomie. Działa to jako zapewnienie, że nauczyciele są przygotowani do reakcji w sytuacjach awaryjnych i są w stanie skutecznie udzielać pomocy swoim uczniom w nagłych przypadkach zdrowotnych.

Dlaczego nauczyciele podlegają obowiązkowi ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy?

Nauczyciele podlegają obowiązkowi z zakresu udzielania pierwszej pomocy z kilku istotnych powodów:

Bezpieczeństwo uczniów

Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów w szkole. W przypadku nagłych wypadków lub sytuacji wymagających natychmiastowej pomocy medycznej umiejętność udzielania pierwszej pomocy może zdecydować o życiu i zdrowiu ucznia.

Natychmiastowa reakcja w nagłych sytuacjach

Nauczyciele są często świadkami codziennych sytuacji awaryjnych, takich jak wypadki na placu zabaw czy nagłe zachorowania uczniów. Posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy pozwala na natychmiastową reakcję, co może być kluczowe przed przybyciem profesjonalnej pomocy medycznej.

Wymagania prawne

W wielu krajach, w tym w Polsce, istnieją przepisy prawne nakładające obowiązek nauczycielom odbywania regularnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. W Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nauczyciele są zobowiązani do ukończenia kursu pierwszej pomocy co pięć lat.

Zwiększenie bezpieczeństwa w szkole

Posiadanie wykwalifikowanych nauczycieli, którzy potrafią udzielać pierwszej pomocy, wpływa na ogólne bezpieczeństwo w szkole. To również może być istotnym elementem postrzegania placówki edukacyjnej przez społeczność lokalną.

Działanie prewencyjne

Szybka i właściwa pomoc w sytuacjach nagłych może skutkować zminimalizowaniem powikłań zdrowotnych oraz przyspieszyć proces rekonwalescencji. Nauczyciele, mający odpowiednie umiejętności, mogą skuteczniej wspomagać uczniów do czasu przybycia specjalistycznego wsparcia medycznego.

Podsumowanie

Kurs w zakresie pierwszej pomocy jest nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim ważnym narzędziem zwiększającym bezpieczeństwo uczniów w szkołach. Dzięki tej wiedzy nauczyciele stają się gotowi do szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach awaryjnych, co wpływa pozytywnie na atmosferę bezpieczeństwa wśród uczniów i personelu szkolnego.

Zobacz, jakie mamy formy szkolenia i zapisz się na oferowane przez nas Szkolenie z pierwszej pomocy Kraków. Możesz również wybrać Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z formie e-learningu.

Firmy współpracujące

X