• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Dlaczego warto zlecić obsługę bhp firmie zewnętrznej

28.01.2021

obsluga-bhp

Każda firma, która zatrudnia pracowników, musi spełnić wymogi bhp. Szkolenia bhp, instrukcje stanowiskowe, oceny ryzyka zawodowego - to tylko część z listy rzeczy, które należy zapewnić, aby pracownicy mogli w bezpieczny sposób wykonywać swoje obowiązki. Samemu, w natłoku obowiązków, łatwo zapomnieć na przykład o konieczności pilnowania kalendarza szkoleń. Nie masz czasu na śledzenie zmian w przepisach? Chciałbyś, aby w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w dokumentach panował porządek? Może warto zdecydować na outsourcing bhp? 

Obowiązki pracodawcy a bhp

Zgodnie z Art. 207 Kodeksu Pracy § 1) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca. Co więcej, wszelkie koszty z tym związane również spoczywają na jego barkach. Pracodawca powinien więc zapewnić odpowiednie stanowiska pracy, zapobiegać wypadkom, szkolić pracowników w zakresie bhp, niezwłocznie naprawiać uchybienia w zakresie bhp, a także uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych. Wszelkie niedopatrzenia podczas kontroli może wykazać Państwowa Inspekcja Pracy. 

Znajomość przepisów bhp

Choć nie każdy studiuje przepisy bhp, ich nieznajomość nie zwalnia pracodawców z obowiązku ich przestrzegania. Outsourcing w zakresie bhp to źródło łatwo dostępnej wiedzy z zakresu przepisów, a co za tym idzie - spora oszczędność czasu.

Jakie profity niesie za sobą zatrudnienie specjalisty?

Zakres czynności służby bhp został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W ich zakres zadań zalicza się między innymi: przeprowadzanie kontroli warunków pracy, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także prace w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. 

Pracownik służby bhp jest więc osobą, która jako pierwsza powinna zgłosić pracodawcy wszelkie nieprawidłowości oraz informację na temat kroków jakie można podjąć aby zapobiec wszystkim niebezpiecznym zdarzeniom na terenie zakładu pracy. Dba również o dokumentację, kalendarz badań i szkoleń, aktualizację ocen ryzyka zawodowego, pilnuje, czy na stanowiskach pracy znajdują się prawidłowe instrukcje bhp. 

Zatrudnienie specjalisty to profit nie tylko dla pracodawcy. Służba bhp jest w zakładzie pracy również dla pracowników. Odpowiada na ich pytania, wątpliwości, zwraca uwagę na ergonomię ich stanowisk pracy. Jako prawa ręka pracodawcy, pomaga zadbać o bezpieczeństwo. 

Profilaktyka wypadków przy pracy

Wypadek przy pracy to zdarzenie, które może nieść za sobą bardzo nieprzyjemne konsekwencje dla pracodawcy. Im więcej czynności pracodawca podejmie, aby takim wypadkom zapobiec, tym lepiej. Jedną z podstawowych form zapobiegania wypadkom jest obowiązkowe szkolenie bhp. Tzw. pełna obsługa bhp zapewnia również terminowe przeszkolenie pracowników w tym zakresie. 

Usługi firm świadczących usługi tzw. obsługi bhp

Firmy, takie jak nasza, które mają w swojej ofercie outsourcing bhp, świadczą usługi doradcze, a także szkoleniowe. Nasi specjaliści mogą pełnić zadania służby bhp. Co więcej, jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkie wymagane dla pracowników szkolenia: z zakresu bhp, pierwszej pomocy i ppoż, a także szkolenia specjalistyczne, takie jak UDT czy SEP. Każdą współpracę rozpoczynamy od audytu - nasi specjaliści dokładnie zapoznają się ze stanem technicznym zakładu pracy lub biura, a także z dotychczasową dokumentacją bhp. 

Realny koszt obsługi bhp

Choć outsourcing bhp to stały miesięczny wydatek, realny koszt takiej inwestycji może się okazać dużo niższy, niż dokonywanie zakupu oddzielnie wszystkich usług. Kiedy policzymy osobno każde pojedyncze szkolenie pracownika, audyty, wykonanie oceny ryzyka zawodowego, ich aktualizacje, koszt instrukcji, czy cenę sporządzenia dokumentacji powypadkowej, obsługa bhp staje się korzystniejszym rozwiązaniem. Oszczędza nasz czas i daje większe poczucie bezpieczeństwa. 

Podsumowując, outsourcing bhp to rozwiązanie, które w prosty sposób pomaga pracodawcom spełnić obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Firmy współpracujące

X