• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

28 kwietnia - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – okazja do szerzenia kultury bezpieczeństwa

26.04.2021

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. To okazja do przypomnienia pracownikom o istocie BHP oraz pretekst do przeprowadzenia dodatkowych szkoleń związanych z tą tematyką. Jak można wykorzystać dzień bezpieczeństwa w swojej organizacji?

Geneza dnia bezpieczeństwa w Polsce

Sejm RP, uchwałą z 9 lipca 2003 r., oficjalnie ustanowił przypadający 28 kwietnia Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, natomiast jego obchody już w 1991 zainicjowała NSZZ „Solidarność”. Dzień ten jest obchodzony równolegle przez związki zawodowe pod nazwą: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Co roku wybieranie jest specjalne hasło. W 2021 roku brzmi ono „Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. Postaw na BHP”. Nacisk jest więc kładziony głównie na zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom.  

Tydzień bezpieczeństwa – safety week

Wiele firm z okazji obchodów dnia bezpieczeństwa, organizuje tzw. Safety week. Jest to tydzień, w trakcie którego inicjatorzy wydarzenia proponują pracownikom udział w szkoleniach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki, obejmuje między innymi: pierwszą pomoc, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ergonomię pracy, stres w miejscu pracy oraz produktywność. Warto postawić na szkolenia praktyczne, w trakcie których pracownicy będą mogli na przykład przejść drogi ewakuacyjne czy użyć gaśnicy. Im bardziej zaangażujemy uczestników, tym więcej wyniosą oni ze szkolenia.  

Kultura bezpieczeństwa

Obchody dnia bezpieczeństwa to świetna okazja do szerzenia kultury bezpieczeństwa. Aby ograniczyć wypadki przy pracy, należy kształtować poczucie odpowiedzialności wśród pracowników, a także umacniać ich dobre nawyki. Dzień bezpieczeństwa to idealny moment, aby w luźnej formie, poza obowiązkowymi szkoleniami BHP, przypomnieć pracownikom o właściwym postępowaniu.

Pozytywna motywacja

Aby pracownicy chętnie uczestniczyli w dniu bezpieczeństwa, warto zaangażować ich poprzez wprowadzenie drobnej rywalizacji, na przykład konkursów z nagrodami. Do udziału w obchodach można zaprosić nie tylko swoją załogę, ale również ich najbliższych. Jednym z pomysłów może być konkurs dla dzieci, w którym zadaniem będzie wykonanie rysunku przedstawiającego dobre praktyki BHP. Konkurs dla dorosłych może natomiast obejmować podanie pomysłu na polepszenie stanu BHP w firmie. Do zakładu pracy warto również zaprosić ratownika medycznego, policjanta lub strażaka – są to osoby, które znają zagadnienia od strony praktycznej, a przez piastowane stanowisko wzbudzą ciekawość i respekt wśród uczestników. Ten dzień to także okazja do omówienia sytuacji potencjalnie wypadkowych, które miały miejsce w zakładzie pracy. 

Ograniczenia związane z pandemią

Choć obecnie sytuacja na świecie utrudnia prowadzenie szkoleń na żywo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby tegoroczne obchody dnia bezpieczeństwa odbyły się w formie zdalnej. Warto udostępnić pracownikom szkolenia w formie webinariów, platform e-learningowych, czy też zaprosić ich na spotkania odbywające się przez komunikatory. Wszystkie działania, które szerzą świadomość i odpowiedzialność wśród pracowników, będą miały pozytywny efekt dla pracodawcy w przyszłości. 

Firmy współpracujące

X