• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Praca przy komputerze a prawo do refundacji okularów

28.01.2021

okulary-praca-przy-komputerze

Pracownicy, którzy co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy spędzają na pracy przy komputerze, mogą skorzystać z refundacji okularów korekcyjnych. Jakie warunki trzeba spełnić? Od czego należy zacząć, jeśli starasz się o dofinansowanie?

Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Pracodawca odpowiada za zapewnienie odpowiednich, bezpiecznych i higienicznych, warunków pracy w swoim zakładzie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe jasno określa, jakie minimalne wymagania bhp oraz ergonomii powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Kodeks pracy określa również, że każde stanowisko pracy powinno być ergonomiczne.

Oznacza to, że pracodawca musi spełnić pewne wytyczne, a ekrany i monitory muszą być na tyle sprawne, aby nie powodować pogorszenia wzroku pracowników. Co więcej, paragraf 8 wspomnianego rozporządzenia zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Monitor ekranowy, a narażenie pracownika na danym stanowisku pracy

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, praca z monitorami ekranowymi nie powoduje zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym, natomiast stanowi obciążenie narządu wzroku pracowników. Co więcej, praca przy komputerze może mieć niekorzystny wpływ na układ mięśniowo-szkieletowy pracownika. 

Jeśli chodzi o same monitory, te najmniej nowoczesne i najbardziej obciążające wzrok to monitory z lampą kineskopową (CRT). W większości przypadków zostały one jednak wyparte przez tzw. monitory z płaskim ekranem - głównie plazmowe i ciekłokrystaliczne (LCD). Najlepsze z punktu widzenia ergonomii są ekrany ciekłokrystaliczne z aktywną matrycą (LCD TFT), które generują doskonałej jakości obraz oraz nie emitują promieniowania rentgenowskiego. 

Odczuwam problemy ze wzrokiem - od czego powinienem zacząć?

Po pierwsze, należy zgłosić ten fakt pracodawcy. Warto również na samym początku zapytać, na refundację jakiej części kosztów zakupu możemy liczyć. Przepisy rozporządzenia nie określają bowiem, w jakiej wysokości ma nastąpić refundacja. Jej wysokość zależy od pracodawcy. W niektórych zakładach pracy jest określona jedna, stała kwota. Informację taką można znaleźć na przykład w regulaminie pracy lub zapytać o to pracowników działu kadrowego. 

Czy każde zaświadczenie od lekarza zobowiązuje pracodawcę do refundacji okularów korekcyjnych?

Nie. Pracodawca powinien skierować pracownika na badania profilaktyczne.  Lekarz nie może bowiem wydać takiego orzeczenia podczas każdej wizyty, a jedynie w czasie badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznych badań pracowniczych, czyli wstępnych, okresowych lub kontrolnych.

Jeśli lekarz okulista wyda zaświadczenie, że konieczne jest stosowanie okularów korygujących wzrok podczas obsługi komputera, pracodawca będzie musiał zwrócić część kosztów. 

Pozostałe warunki, które należy spełnić

To, czy pracownik otrzyma refundację zakupu okularów zależy również od wymiaru czasu pracy, którą wykonuje przed komputerem. Zgodnie z przepisami, nie może być on krótszy niż połowa dobowego wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie do okularów korygujących wzrok należy się pracownikowi, którego praca przed komputerem przekracza 4 godziny dziennie

Kto płaci całą należność za okulary korygujące wzrok?

Pracownik we własnym zakresie dokonuje zakupu okularów. Jako potwierdzenie powinien zachować fakturę i okazać ją pracodawcy łącznie z zaświadczeniem lekarza.

Do kolejnych badań lekarskich zostało mi sporo czasu, a pogorszył mi się wzrok - co mam zrobić?

W rozporządzeniu nie jest powiedziane, co ile pracodawca ma zwracać koszty okularów. Pracodawca powinien zareagować, kiedy pracownik zgłasza mu pogorszenie stanu zdrowia i oddelegować go na badania profilaktyczne. Jeśli lekarz stwierdzi, że w związku z pogorszeniem wzroku zaistniała konieczność stosowania okularów lub konieczny jest zakup nowych, nie ma znaczenia, jak dawno były kupione poprzednie okulary. 

Podsumowując, pracodawca powinien zapewnić pracownikom refundację części okularów korygujących wzrok. Dokonuje tego na podstawie wniosku pracownika i orzeczenia lekarza, jeżeli wyniki badań wykażą taką konieczność. Pracownik ma jednak obowiązek udać się na badania, a następnie we własnym zakresie zakupić okulary i okazać za nie fakturę.

 

Źródła:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=19379&html_tresc_id=19379&html_klucz=19558

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=19379&html_tresc_id=20098&html_klucz=19558&html_klucz_spis=

 

Firmy współpracujące

X