• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Jak należy zadbać o bhp w magazynie?

25.02.2021

bhp w magazynie

Praca w magazynie niesie za sobą wiele zagrożeń zarówno dla pracowników, jak i osób postronnych. To pracodawca jest odpowiedzialny za właściwą organizację miejsca pracy, zgodną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Kodeksem Pracy. Co trzeba zrobić, aby odpowiednio zadbać o bhp w magazynie?

Szkolenia - obowiązki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Nowy pracownik powinien odbyć badania wstępne, szkolenie wstępne BHP- instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy, a także posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami np. wózkami widłowymi. Przełożony powinien zatroszczyć się o wiedzę pracownika w kontekście bhp, a także przekazać mu podstawowe zasady panujące w zakładzie pracy. Pracownik powinien posiadać dostęp do niezbędnych instrukcji stanowiskowych. 

Zapewnienie środków ochrony indywidualnej 

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się między innymi: odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze oraz hełmy ochronne. W przypadku pracy w magazynie szczególnie należy pamiętać o ochronie nóg - pomoże to zabezpieczyć pracowników przed narażeniem na urazy mechaniczne, np. zgniecenia palców.

Odpowiednio zaplanowana przestrzeń

Hale powinny być zorganizowane w taki sposób, aby pracownicy magazynu mieli łatwy dostęp do składowanych materiałów oraz zapewnioną odpowiednią szerokość dróg transportowych. Co ważne, należy utrzymywać drożność wszelkich ciągów komunikacyjnych, a wszystkie wyjścia bezpieczeństwa i drogi ewakuacyjne powinny być niezastawione. 

Użytkowanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem

Pracodawca powinien dbać o utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego typu sprzętu i narzędzi. Ich użytkowanie i konserwacja powinny przebiegać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie należy przekraczać dopuszczalnej masy urządzeń transportowych. 

Szczególny przypadek - magazyn wysokiego składowania

Za magazyny wysokiego składowania uznaje się obiekty, w których składowanie odbywa się na wysokości powyżej 7 metrów lub budynek posiada wysokość co najmniej 12 metrów i jego przestrzeń wypełniona jest do maksymalnej wysokości regałami do składowania. Nie jest to ujęte w przepisach, definicja ta jednak jest powszechnie używana. Warto pamiętać, że w magazynach wysokiego składowania pracę powinny wykonywać osoby, które:

  • Ukończyły 18 lat
  • Posiadają odpowiednie wykształcenie – minimum wykształcenie zawodowe lub ogólne z przyuczeniem do zawodu.
  • Posiadają ważne szkolenie w zakresie BHP.

Podstawą prawną w tym właśnie zakresie jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Rodzaj składowanych materiałów też ma znaczenie

Składowanie substancji niebezpiecznych i chemicznych wymaga dodatkowych rozwiązań technicznych. Wyposażenie przeznaczonego do tego magazynu powinno dodatkowo obejmować urządzenia takie jak wentylatory mechaniczne, prysznice ratunkowe, płuczki do płukania oczu czy umywalki z ciepłą wodą.

Niezwykle ważna jest również sprawna infrastruktura przeciwpożarowa.

Środki transportu na terenie magazynów

W magazynach do transportu towaru są zazwyczaj używane wózki widłowe, podnośniki, transportery oraz dźwignice. To dlatego tak ważna jest drożność dróg komunikacyjnych, odpowiednie przeszkolenie oraz skupienie pracowników. 

Najczęstsze wypadki w magazynie

Do najczęstszych wypadków w magazynie można zaliczyć: potknięcia, poślizgnięcia, skaleczenia, uderzenia i przygniecenia przedmiotami, wypadki z użyciem środków transportu. 

Przyczyny wypadków i zagrożenia 

Do przyczyn wypadków w magazynie możemy zaliczyć zmęczenie pracowników, a co za tym idzie ich rozkojarzenie, zły stan techniczny urządzeń, przeładowane regały, złą organizację pracy i brak nadzoru. 

Podsumowując, w roli pracodawcy leży taka organizacja pracy magazynu, aby bezpieczeństwo pracowników było w nim na pierwszym miejscu.

Firmy współpracujące

X