• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Nagranie z webinarium "Obowiązki kierowników w zakresie BHP"

14.05.2021

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru "Obowiązki kierowników w zakresie BHP".
W trakcie wydarzenia zostało poruszonych wiele aspektów istotnych dla osób kierujących pracownikami, dlatego też do zapoznania się z materiałem zachęcamy szczególnie pracowników działów hr, kadr, managerów, team leaderów i kierowników. Spotkanie prowadziła Agnieszka Czoraj - Główny Specjalista ds. BHP.

Tematyka webinaru

1. Kim jest kierownik? Istota funkcji kierowniczej.
2. Obowiązki i uprawnienia kierownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z przepisów prawa:
A) Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp;
B) Dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
C) Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
D) Dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej
i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
E) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów oraz zasad bhp;
F) zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
3. Odpowiedzialność kierowników.

Firmy współpracujące

X