• E-learning E-learning
  • +48 58 741 53 56
  • Wybierz miasto: Gdańsk
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Szkolenia BHP dla pracodawców

29.06.2018

szkolenia bhp pracodawcy
O tym, że pracownicy muszą przechodzić przez okresowe kursy z zakresu BHP, wie każdy. A co z pracodawcami? Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane głosi artykuł 2373 § 21 kodeksu pracy. O tym, jak często pracodawca powinien odbywać kursy BHP i jaki powinien być ich zakres, piszemy w poniższym artykule.

Kim jest pracodawca?

Prawdopodobnie nikt nie miałby problemów ze stworzeniem definicji powyższego terminu. Dla formalności przytoczymy jednak tę, którą podaje kodeks pracy. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 kodeksu pracy). Zatrudniając pracodawca bierze odpowiedzialność za swoich podwładnych w miejscu pracy. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby co jakiś czas odświeżał i aktualizował on swoją wiedzę z zakresu BHP. Szkolenia BHP nie są obowiązkowe jedynie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Rodzaje szkoleń BHP dla pracodawców

Istnieją dwa rodzaje obowiązkowych szkoleń BHP dla pracodawców. Pierwsze z nich, zgodnie z prawem ustanowionym przez kodeks pracy, muszą odbyć wszyscy pracodawcy. W jego ramach omawia się ich obowiązki wynikające z zasad BHP, odpowiedzialność za naruszenia przepisów w tym zakresie, ochronę pracy kobiet w ciąży i karmiących piersią, ochronę młodocianych pracowników, profilaktyczną opiekę zdrowotną nad podwładnymi oraz organizację nadzoru i kontroli warunków pracy.

Drugi rodzaj szkolenia dotyczy osób, które poza stanowiskiem kierowniczym pełnią jeszcze funkcję służby BHP w danym zakładzie. Szkolenie obejmuje: identyfikację i analizę zagrożeń zawodowych oraz ocenę związanego z nimi ryzyka, prowadzenie kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, organizację przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, metody eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych oraz określanie niezbędnych działań profilaktycznych, metod i organizacji szkolenia w dziedzinie BHP, popularyzację zasad BHP.

Jak często pracodawca powinien odbywać szkolenie BHP?

Obowiązek odbycia pierwszego szkolenia pojawia się, gdy pracodawca zyskuje swój status, czyli gdy ktoś zatrudnia pierwszego pracownika lub obejmuje stanowisko związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ważność szkolenia bhp dla pracodawcy i osób na stanowiskach kierowniczych wynosi 5 lat. Po upłynięciu tego czasu kurs należy bezwzględnie powtórzyć. Oprócz tego pracodawca ma obowiązek pamiętać o regularnym wysyłaniu na szkolenia BHP swoich pracowników.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń dla pracodawców!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X