• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Uwaga - zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy czy w okresie epidemii należy wykonywać szkolenia BHP i badania medycyny pracy.

Szkolenie okresowe dla kadry zarządzającej

Jesteś właścicielem firmy, prezesem, dyrektorem lub kierujesz grupą pracowników? Wybierz szkolenie okresowe skierowane do kadry kierowniczej, które nie może być przeprowadzane rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie ma na celu zaktualizować wiedzę z zakresu:

  • Oceny zagrożeń i ryzyka wynikających z zagrożeń występujących w czasie pracy
  • Ochrony pracowników przed powyższymi zagrożeniami
  • Tworzenia warunków pracy wykluczających ryzyko wystąpienia zagrożeń

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Czy wiesz że…
To szkolenie możesz również odbyć przez internet!

Terminy szkoleń

Szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej
Data: 08.04.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112
Szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej
Data: 22.04.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112
Szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej
Data: 06.05.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112
Szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej
Data: 20.05.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112
Szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej
Data: 03.06.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112
Szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej
Data: 17.06.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112

Firmy współpracujące

X