• E-learning E-learning
  • +48 58 741 53 56
  • Wybierz miasto: Gdańsk
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

30.05.2017
W kwietniu sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Obecnie tę samą ustawę, bez poprawek, przyjął senat. Według nowych przepisów całość pieniędzy płaconych przez zakłady ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową ma być przekazywana bezpośrednio do Komendanta…

Organizacja stanowisk i pomieszczeń pracy

30.05.2017
BHP to system norm i przepisów, które należą do bezwzględnie obowiązujących. Ich zastosowanie nie może być wyłączone ani ograniczone. Jest to szczególnie wymagane zwłaszcza przy organizacji stanowisk i pomieszczeń pracy. Stanowisko pracy powinno mieć dostateczną…

Nowe przepisy usprawniające pracę górników

16.05.2017
W połowie roku mają wejść w życie nowe przepisy mające na celu usprawnienie działania ratowników górniczych. Zmiany dotyczą przede wszystkim zasad prowadzenia akcji w kopalniach. Dodatkową nowością jest wymóg, aby jeden z pięciu członków grupy…

Praca w nadmiernym hałasie - normy i zabezpieczenia

16.05.2017
Pracownik narażony na hałas, przekraczający 80 dB, może pracować dziennie tylko 8 godzin, dodatkowo powinien mieć czas przeznaczony na przerwy. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu pracodawca powinien podjąć działania zmniejszające ryzyko zawodowe, a także…

Firmy współpracujące

X