• E-learning E-learning
  • +48 58 741 53 56
  • Wybierz miasto: Gdańsk
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Rola służby BHP w likwidacji mobbingu w firmie

27.06.2017
Teoretycznie mobbing nie jest sprawą powiązaną ze służbą BHP, jednak praktycznie jej rola jest niezwykle ważna w zwalczaniu tego typu negatywnych zjawisk. Czynności podejmowane przez osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zasad BHP coraz częściej zyskują na…

Zasady BHP obowiązujące przy transportowych pracach ręcznych

27.06.2017
Ręczne prace transportowe, tak samo, jak inne czynności, wymagają przestrzegania zasad BHP. Przepisy te mają obowiązek znać nie tylko pracownicy, ale również kierownicy odpowiedzialni za organizację danej pracy. Od 1 maja 2017 roku w przepisach…

Sprawozdanie z działalności PIP w 2016 roku

27.06.2017
Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła sprawozdanie ze swojej ubiegłorocznej pracy. Efektami kontroli i działalności inspektorów jest zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 70 tys. pracowników, zawarcie umów o pracę dla 9 tys. osób oraz odzyskanie…

Przepisy BHP w odlewniach metali - projekt rozporządzenia

27.06.2017
Do prac międzyresortowych trafił, skierowany tam przez Ministra Rozwoju i Finansów, projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali. Warto mu się przyjrzeć bliżej. Projekt dotyczący przepisów BHP w odlewniach metali jest…

Firmy współpracujące

X