• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym piersią

16.05.2018

prace wzbronione kobietom w ciąży

Jeszcze do maja 2017 roku ustawa zabraniająca przedstawicielkom płci żeńskiej wykonywania niektórych prac dotyczyła wszystkich kobiet – bez wyjątku. Dziś w rozporządzeniu uwzględnione są jedynie panie będące w ciąży i karmiące piersią. O tym, dlaczego jego treść została zmieniona i co dokładnie zawiera, piszemy w poniższym artykule.

Dlaczego zmieniono poprzednie rozporządzenie?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom Komisja Europejska uznała za dyskryminujące. Fakt, że wykaz prac wzbronionych odnosił się do wszystkich kobiet, a nie tylko tych będących w szczególnym stanie (tj. w ciąży i w okresie karmienia dziecka), był według Komisji sprzeczny z zasadą równouprawniania płci, które przewiduje dyrektywa 2002/73/WE1 mówiąca o równym dostępie kobiet i mężczyzn do zatrudnienia, kształcenia, awansu zawodowego oraz warunków pracy. Obecna ustawa zawiera więc wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.

Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym piersią

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią zabrania im wykonywania następujących prac:

  • Związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała,
  • W mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,
  • W narażeniu na hałas i drgania,
  • Narażających na działanie pola lub promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego,
  • W podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,
  • W kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
  • W narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
  • Grożących ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi.

Praca przed monitorem

W nowym rozporządzeniu nie pominięto również kwestii wykonywania przez ciężarne panie pracy przed monitorem. Do maja 2017 roku prawo zakazywało kobietom w ciąży pracować w ten sposób dłużej niż 4 godziny na dobę. Aktualne rozporządzenie przewiduje, że na każdą godzinę pracy z komputerem powinno przypadać 10 minut przerwy. W praktyce oznacza to, że pracujące biurowo (przed monitorem) ciężarne kobiety mają obowiązek odbywać 8 przerw w ciągu jednego dnia pracy.

Pełny tekst aktualnego rozporządzenia znajduje się tutaj - http://prawo.sejm.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X