• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Praca przy komputerze a zasady i wymagania BHP

16.01.2017

bhp-przy-komputerze

Wbrew pozorom, praca przy komputerze w biurze, jest także niebezpieczna dla zdrowia i może doprowadzić do wielu schorzeń, związanych z nadmiernym obciążeniem organizmu i osłabieniem sprawności intelektualnej. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie każdemu pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przed monitorem.

Zagrożenia i ryzyko zawodowe mogą być różne i jest zależne od charakteru wykonywanej pracy przy komputerze. Osoby zatrudnione na tego typu stanowiskach narażone są najczęściej na choroby serca, nerwice, zniekształcenia kręgosłupa, wady wzroku i słuchu. Na zdrowie pracowników wykonujących swoje obowiązki przy komputerze duży wpływ maja także czynniki psychiczne, tj. napięcia nerwowe wywołujące stres, stosunki międzyludzkie w pracy, sytuacje konfliktowe itp.

Niezależnie od rodzaju czy charakteru obowiązków wykonywanych przez pracownika, pracodawca zawsze powinien stosować się do obowiązujących przepisów BHP. W związku z tym, obowiązkiem przełożonego jest zapewnienie zatrudnionemu właściwych i zgodnych z regulacjami BHP warunków w miejscu pracy.

Regulacje BHP dla osób pracujących przy komputerze

Praca przy komputerze często wymaga wielogodzinnego przebywania przed monitorem, co wpływa negatywnie na zdrowie i wzrok pracownika. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie zasad BHP na stanowisku wyposażonym w monitory, dotyczy każdego zatrudnionego, który korzysta w czasie pracy z komputera, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Dodatkowo, te przepisy obejmują także praktykantów i stażystów. W związku z tym, wspomniana regulacja prawna dotyczy każdego pracownika, który spędza przed komputerem minimum 4 godziny dziennie. Osoby spełniające te warunki mogą domagać się od pracodawcy spełnienia określonych w przepisach obowiązków.

Według zasad BHP zawartych w przywoływanym wcześniej rozporządzeniu, pracodawca powinien tak zorganizować czas pracy, żeby pracownik po każdej godzinie nieprzerwanego wykonywania obowiązków przed monitorem, miał możliwość zmiany zajęcia na takie, które nie będzie obciążało wzroku lub będzie wymagało zmiany pozycji ciała. W sytuacji, gdy nie ma takich możliwości, przełożony musi zezwolić na co najmniej 5–minutową przerwę po każdej godzinnej pracy przed monitorem. Taki chwilowy odpoczynek jest wliczany do czasu pracy pracownika i nie może wpływać na obniżenie jego wynagrodzenia.

Wymagania na stanowiskach pracy z komputerem

W załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej określone są także warunki wymagane na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Przepisy te definiują ergonomię miejsca zatrudnienia, jak na przykład odległość pomiędzy monitorem a pracownikiem (powinna wynosić od 40 do 75 cm). W rozporządzeniu znajdują się także wymagania odnośnie monitora i klawiatury komputera itd. Regulacje BHP opisują także wymiary i ustawienie stołu oraz fotela, który jest niezbędnym elementem na stanowisku pracy przed monitorem ekranowym.

Komputer stał się powszechnie wykorzystywanym narzędziem nawet w najmniejszych firmach, co oznacza, że konsekwencje jego wielogodzinnej obsługi, oddziałują już na bardzo duża liczbę pracowników. Tym bardziej ważne stało się restrykcyjne przestrzeganie BHP pracy przy monitorze oraz uczestnictwo w kursach BHP.

Firmy współpracujące

X