• E-learning E-learning
  • +48 58 741 53 56
  • Wybierz miasto: Gdańsk
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Nowi partnerzy w programie „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwa”

14.03.2017

Od marca 2017 r. do programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” przystąpiły kolejne firmy - Rembor General oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Głównymi założeniami tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach, a także wyeliminowanie groźnych wypadków, zwłaszcza tych kończących się śmiercią poszkodowanego. Coraz więcej firm budowlanych dąży do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom na placach budowy.

Porozumienie powstało w 2010 roku. Na początku należało do niego siedem firm, ale dziś grono to powiększyło się do 12 wykonawców budowlanych. Do zespołu Porozumienia należą: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, PORR Polska Infrastructure, Skanska, Strabag, Unibep oraz Warbud. Z roku na rok coraz więcej średnich i małych firm budowlanych chce wprowadzić w swoich zakładach pracy standardy i rozwiązania proponowane przez „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”

Wspólne standardy BHP

„Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” wypracowało wspólne standardy BHP, które gwarantują realizację priorytetów poprawiających bezpieczeństwo na polskich budowach. Od czasu powstania Porozumienia, zrzeszone firmy starają się wdrażać jednolite normy.

Do głównych założeń Porozumienia należą:

  • wymóg, aby przed rozpoczęciem prac przeprowadzać w firmie wysokiej jakości szkoleń okresowych oraz informacyjnych - „Załącznik do umów podwykonawczych dot. BHP”;
  • zarządzanie ryzykiem – Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót oraz Standardy dla Prac Szczególnie Niebezpiecznych;
  • standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców;
  • obowiązek używania okularów ochronnych na każdej budowie;
  • inicjatywa „Tydzień Bezpieczeństwa” - to wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa pracy, w której udział bierze 30 tys. osób pracujących na polskich budowach.

Poparcie organów państwowych i organizacji społecznych

Od początku istnienia „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” inicjatywa zyskała poparcie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Potem do współpracy dołączyły inne organizacje, m.in. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność". Obecnie swoje poparcie zadeklarował również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS i Porozumienie podpisały list intencyjny, który zapoczątkował współpracę pomiędzy organizacjami, w zakresie podniesienia bezpieczeństwa w grupie małych i średnich firm budowlanych.

Tego typu inicjatywy, jak „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, to dobry krok nie tylko w kierunku poprawienia sytuacji pod względem bezpieczeństwa na budowach, ale przede wszystkim zmiana sposobu myślenia o kwestiach bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X