• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Proponowane zmiany w zakresie BHP w nowym Kodeksie pracy

21.02.2018

BHP-kodeks pracy

Kończą się prace nad nowymi przepisami prawa pracy. Do 15 marca Komisja Prawa Pracy powinna przedstawić propozycje projektów legislacyjnych nowych Kodeksów pracy – indywidualnego i zbiorowego. Większość prac jest już ukończona, jednak nadal trwają ustalenia co do treści i zakresu nowych regulacji. Na ostatnim posiedzeniu swoje propozycje zmian przedstawili Pracodawcy RP.

Według przedstawicieli i ekspertów Pracodawców RP, którzy są częścią Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy, w nowym Kodeksie pracy powinny znaleźć się zapisy regulujące ocenę ryzyka zawodowego, ponieważ jest ona podstawą działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników.

Podczas posiedzenia Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy Pracodawców RP, które odbyło się 30 stycznia 2018 roku, przedstawiono projekt zmiany kodeksowych przepisów o BHP. Teraz propozycje te zostaną przekazane Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy i tam zostaną rozpatrzone.

Zmiana nazwy i dodatkowe badania

Głównym postulatem Pracodawców RP, który powinien znaleźć się w nowym Kodeksie pracy, jest podkreślenie roli oceny ryzyka zawodowego jako podstawy działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników. Oprócz tego proponują oni zmianę terminu „bezpieczeństwo i higiena pracy”. Uważają, że nazwa ta jest przestarzała i nie odpowiada definicjom stosowanym w Europie. Proponują, aby termin ten zastąpić bardziej aktualnym sformułowaniem – „bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy”.

Kolejna propozycja Pracodawców RP dotyczy zmian w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Zaproponowane rozwiązanie daje pracodawcy możliwość skierowania pracownika na okresowe badania lekarskie we wcześniejszym terminie w przypadku uzasadnionego podejrzenia niezdolności pracownika do wykonywania pracy. Członkowie Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy Pracodawców RP uważają, że takie rozwiązanie pomoże w eliminacji zagrożeń w miejscu pracy, zwłaszcza tych związanych z chorobą czy uzależnieniami pracownika.

Wśród zaproponowanych zmian znalazł się przepis, aby dodać upadek z wysokości jako rodzaj zagrożenia w środowisku pracy. Pracodawcy RP chcą również wprowadzenia obowiązku oceny dopasowania środków ochrony indywidualnej dla pracowników. Ponadto w projekcie dużo uwagi poświęcono kwestiom psychologicznym i poziomowi stresu, jako czynnikom odpowiedzialnym za wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Forma szkoleń oraz prewencja wypadkowa

Podczas posiedzenia członkowie Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy Pracodawców RP zajęli się także kwestią problemów związanych ze szkoleniami BHP. Po raz kolejny zwrócili uwagę na brak możliwości organizacji szkoleń przez służbę BHP oraz niedociągnięcia szkoleń online. Obecne formy szkoleń nie nadążają za realiami codziennego dnia pracy, są także bagatelizowane, co wpływa na stan bezpieczeństwa pracowników.

Uczestnicy posiedzenia poruszyli temat prewencji wypadkowej. Postanowili przygotować poradnik dobrych praktyk. Miałyby znaleźć się w nim rozwiązania do wdrożenia w firmach, które chcą zadbać o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia swoich pracowników. Inwestycje w działania o charakterze prewencyjnym pozwoliłyby w przyszłości uniknąć kosztów związanych z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X