• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Karta szkolenia wstępnego BHP 2022 - pobierz wzór PDF, Word

02.03.2022

ksw wzór

Karta szkolenia wstępnego BHP to dokument wystawiany po szkoleniu wstępnym, który widnieje w aktach osobowych pracownika. Jego wzór jest ujęty w stosownym rozporządzeniu. Jak powinien wyglądać ten dokument?

Dla kogo szkolenie wstępne bhp?

Szkolenie wstępne jest wymagane dla osób rozpoczynających pracę. Co ważne, powinno się odbyć w pierwszym dniu pracy, przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Na pełne szkolenie wstępne składa się: instruktaż stanowiskowy oraz instruktaż ogólny. Prowadzone jest przez specjalistę ds. BHP lub inspektora.

Podstawy prawne

Aktualnie należy odnieść się do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie ze wzorem, który widnieje w rozporządzeniu, na karcie szkolenia wstępnego powinny znaleźć się wymagane pola, takie jak:

  • nazwa komórki organizacyjnej
  • oznaczenie pracodawcy (przed zmianami była to pieczęć pracodawcy)
  • data instruktażu ogólnego
  • imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie
  • imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż
  • data instruktażu stanowiskowego

Jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego?

Należy pamiętać, że aby szkolenie było kompletne, pracodawca powinien pracownikowi przeprowadzić instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Wypełniamy więc punkt 1 - imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie, następnie punkt 2. W miejsce "nazwa komórki organizacyjnej" wpisujemy nazwę firmy, w której został zatrudniony pracownik. Jeśli chodzi o punkt 3, wpisujemy w nim datę instruktażu ogólnego. Pracownik swoim podpisem musi potwierdzić, że odbył instruktaż. W polu 3 należy również uzupełnić imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż. Kolejny element - punkt 4 - instruktaż stanowiskowy uzupełnia się z dniem, w którym przełożony udzielił go swojemu pracownikowi. W polu "instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy" wpisujemy nazwę stanowiska, np. elektryk, sekretarka. Co ważne, jeśli pracownik zmieni stanowisko w obrębie tej samej organizacji, należy mu powtórzyć instruktaż stanowiskowy. Dlatego też pól na niego przeznaczonych jest więcej, kolejne są zapasowe. Więcej o instruktażu stanowiskowym przeczytasz na naszym blogu, w artykule "Co to jest instruktaż stanowiskowy? Czy jest obowiązkowy?".

Ważność szkoleń bhp

Szkolenia z zakresu BHP są ważne w zależności od rodzaju stanowiska pracy. Szkolenie wstępne jest ważne rok od dnia zatrudnienia. Wyjątkiem są stanowiska kierownicze - osoby zarządzające pracownikami powinny pierwsze szkolenie okresowe odbyć do roku od dnia zatrudnienia. Z kolei ważność szkoleń okresowych również różni się w zależności, od tego, jakie stanowisko piastuje pracownik, dla przykładu: dla osób na stanowiskach robotniczych - ważność trzy lata (z zaznaczeniem, że jeśli wykonują prace szczególnie niebezpieczne, wtedy jest to rok), na stanowiskach inżynieryjno-technicznych - ważność 5 lat, na kierowniczych - 5 lat.

Podsumowując, aby uzyskać kartę szkolenia wstępnego, należy przeprowadzić pracownikowi szkolenie wstępne. Można to zrobić w formie on-line, przykładem jest Internetowe szkolenie wstępne BHP online dla kadry robotniczej.

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego.

Firmy współpracujące

X