• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Apteczka w zakładzie pracy - co powinno się w niej znajdować?

10.02.2020

wyposażenie apteczki w miejscu pracy

Każdy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia zakładu pracy w apteczki pierwszej pomocy. Dodatkowo obowiązkiem pracodawcy jest również wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

 

Zgodnie z art. 209 1 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Natomiast w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP znajduje się zapis mówiący o tym, że pracodawca musi zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

 

Zawartość apteczki

 

Prawo nie definiuje dokładnie, co powinna zawierać apteczka znajdująca się
w zakładzie pracy. Nie ma jednego ustalonego wykazu środków, lekarstw czy też opatrunków, które powinny być na jej wyposażeniu. Jednak zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów BHP skład apteczki powinien być ustalany w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, czyli lekarzem medycyny pracy.

 

Podstawowa apteczka zakładowa pierwszej pomocy może zawierać tylko środki opatrunkowe i sprzęt ratunkowy. Powinny się w niej znaleźć m.in. opaski dziane, opaski elastyczne, plastry z opatrunkiem i bez, chusty trójkątne, opatrunki jałowe. Zestaw pierwszej pomocy powinien być wyposażony w rękawiczki jednorazowe, nożyczki z tępymi końcówkami, maski lub ustniki niezbędne do przeprowadzenia sztucznego oddychania metodą usta-usta itp.

 

W zależności od charakteru działalności zakładu pracy i zagrożeń występujących
w miejscu pracy w apteczce mogą znajdować się również opatrunki hydrożelowe, płyn do przemywania oczu, sól fizjologiczna, koc ratunkowy termiczny itp. Oprócz tych wszystkich środków, do zestawu musi zostać dołączona także instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Instrukcja powinna zostać wywieszona przy apteczkach pierwszej pomocy.

 

Ile apteczek powinno znajdować się w zakładzie pracy?

 

Liczba apteczek w zakładzie pracy to częsty dylemat pracowników służby BHP, ponieważ trudno jest oszacować, gdzie i w jakiej ilości powinny się znajdować. Zgodnie z przepisami decyzję o liczbie apteczek pierwszej pomocy i ich umiejscowieniu podejmuje się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 

Określając liczbę apteczek, należy wziąć pod uwagę rodzaje i nasilenie występujących w przedsiębiorstwie zagrożeń oraz odległość do apteczek ze wszystkich stanowisk pracy. Każdy pracownik powinien mieć możliwość w razie potrzeby dotrzeć do zestawu i skorzystać ze środka pierwszej pomocy. Przepisy nie regulują minimalnej odległości do najbliższej apteczki, należy to ustalić indywidualnie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów BHP za obsługę punktów i apteczek pierwszej pomocy odpowiada pracownik wyznaczony przez pracodawcę, który jest przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Osoby te są zobowiązane dbać o czystość, widoczność, właściwe oznakowanie i wyposażenie zestawów pierwszej pomocy.

 

Apteczki w zakładzie pracy pełnią istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom. Warto zatem zadbać, żeby wyposażenie takich punktów pierwszej pomocy było jak najbogatsze. Najlepiej skonsultować to z lekarzem medycyny pracy.

Firmy współpracujące

X