• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Uwaga - zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy czy w okresie epidemii należy wykonywać szkolenia BHP i badania medycyny pracy.

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy.

01.04.2013

W każdym zakładzie pracy powinny być osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Obowiązek w tym zakresie ciąży na pracodawcy i wynika on zarówno z Kodeksu Pracy jak i z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W myśl art. 2091 § 1 pkt 2 k.p. pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ratownictwa medycznego. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Pracownicy powinni być wcześniej przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Takie szkolenia z szkolenia z pierwszej pomocy dla firm organizowane są w naszej Sali szkoleniowej w Krakowie.

Oceń wpis

Firmy współpracujące

X