• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Zasady zachowania podczas ewakuacji z budynku

30.05.2018

zasady ewakuacji z budynku

Ewakuacja to jeden ze środków ochrony zbiorowej, który ma na celu ratowanie ludzkiego życia. Poniżej informujemy, jak się podczas niej zachować i jakie kroki przedsięwziąć, gdy jest niemożliwa.

Ewakuacja – czym właściwie jest i kiedy podejmuje się decyzję o jej przeprowadzeniu

Ewakuacja jest to zorganizowane przemieszczenie ludzi (czasem wraz z dobytkiem) z miejsca, w którym występuje zagrożenie na teren bezpieczny. Z ewakuacją z budynku najczęściej mamy do czynienia w przypadku zagrożenia pożarem lub atakiem bombowym, a z ewakuacją na szerszą skalę (np. z osiedla lub miasta), na przykład, gdy występuje zagrożenie powodzią lub wojną.
Zanim przejdziemy do szczegółowego opisu postępowania podczas ewakuacji, musimy podkreślić – w pierwszej kolejności ratujemy zagrożone ludzkie życie, wszelkie mienie jest znacznie mniej ważne!

Zasady zachowania podczas ewakuacji z budynku w czasie pożaru

Podczas ewakuacji kluczową rolę odgrywa opanowanie i spokój. Należy poruszać się szybko, ale nie biegać ani wyprzedzać innych – takie postępowanie może tylko utrudnić bezpieczne opuszczenie budynku. Aby nie powstał niepotrzebny chaos, należy bezwzględnie podporządkować się osobie kierującej ewakuacją (najczęściej jest to kierownik danego miejsca pracy lub osoba przez niego wyznaczona). Ewakuację rozpoczyna się od miejsc, w których powstał pożar (czy też inne zagrożenie).

Gdy tylko usłyszysz alarm nawołujący do ewakuacji, upewnij się, że wieść o zagrożeniu dotarła do wszystkich. Następnie powinieneś udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Pamiętaj, że podczas pożaru zabronione jest korzystanie z wind! Mogą się one zapalić i zatrzymać, a ponadto rozprzestrzeniać ogień do innych części budynków. Powinieneś zatem korzystać ze schodów ewakuacyjnych. Pamiętaj o tym, aby poruszać się wzdłuż ścian - dzięki czemu nie stracisz orientacji. Jeśli znajdujesz się w pomieszczeniach silnie zadymionych, powinieneś przyjąć pochyloną pozycję i zabezpieczyć drogi oddechowe (najlepiej przy użyciu wilgotnego materiału). Po wyjściu z budynku należy udać się do wyznaczonego miejsca zbiórki i upewnić się, że każdy zdołał się wydostać na zewnątrz.

Co robić, gdy ewakuacja jest niemożliwa?

Niestety często w podczas pożaru zdarza się tak, że ewakuacja jest niemożliwa. Nie należy wtedy panikować, tylko wdrożyć kroki, które pozwolą na zminimalizowanie zagrożenia. Po pierwsze - zadzwoń do służb ratunkowych i podaj swoje dokładne położenie, co ułatwi im Twoje odnalezienie. Pamiętaj o tym, aby zamknąć drzwi, co ograniczy przedostawanie się dymu i rozprzestrzenianie się pożaru do pomieszczenia, w którym się znajdujesz. Zamknięte drzwi należy uszczelnić, najlepiej przy pomocy mokrych materiałów. Następnie (koniecznie po uprzednim zamknięciu drzwi!) powinieneś otworzyć okno i oczekiwać na przyjazd ratowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Firmy współpracujące

X