• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Zasady BHP a korzystanie z wózków widłowych

18.04.2017

Wózki widłowe

Wózki widłowe to najczęściej używane pojazdy mechaniczne w transporcie wewnętrznym firm zajmujących dużą powierzchnię. Takie pojazdy wykorzystuje się do przemieszczania towarów, przy pracach załadunkowych i rozładunkowych. Wózki widłowe są bardzo funkcjonalne i praktyczne, dodatkowo pełnią ważną funkcję w realizacji prac w magazynie lub fabryce. Jednak obsługa tego typu pojazdów musi być wykonywana z zachowaniem zasad BHP.

Regularna kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także sprawdzanie stanu technicznego maszyn i urządzeń, do których należą wózki widłowe, jest obowiązkiem pracodawcy. Bezpieczne i odpowiednie użytkowanie wszelkich pojazdów i maszyn na dużych powierzchniach zależy przede wszystkim od właściwego zaplanowania logistycznego magazynu czy hali fabrycznej.

Praca na wózkach widłowych wiąże się z różnymi zagrożeniami, związanymi z ich eksploatacją. Podczas codziennych czynności narażone jest życie, zdrowie operatora, jak również osób znajdujących się w pobliżu pracującego lub przejeżdżającego pojazdu. Najczęściej zdarzającymi się wypadkami z udziałem wózków widłowych są kolizje z innymi maszynami pracującymi na tej samej powierzchni.

Zasady BHP dotyczące operatora wózka widłowego

Wózki widłowe, dopuszczane do poruszania po magazynach, to urządzenia skomplikowane i wyposażone w wiele funkcji.

Przepisy BHP zawierają szczegółowe regulacje dotyczące tego, kto może zostać operatorem wózka widłowego.

Pracownik dopuszczony do pracy na tego typu pojazdach powinien być pełnoletni, dodatkowo musi ukończyć kurs operatora wózka widłowego oraz posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia i brak jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do prowadzenia wózka.

Operator wózka widłowego powinien posiadać również zgodę pracodawcy na przemieszczanie się pojazdami po terenie zakładu.

Wózek widłowy - bezpieczne użytkowanie

Wózek widłowy dopuszczony do użytkowania w hali czy w magazynie musi być całkowicie sprawny. W tym celu powinien być poddawany regularnym przeglądom technicznym oraz odpowiedniej konserwacji, czyli zgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową.

Każdego dnia, przed rozpoczęciem pracy na wózku, jego operator powinien sprawdzić stan techniczny pojazdu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • układ kierowniczy,
  • układ hamulcowy,
  • działanie mechanizmu podnoszenia i innego osprzętu,
  • działanie przyrządów pomiarowych i kontrolnych,
  • działanie przyrządów sygnalizacji i oświetlenia.

Wszystkie spostrzeżenia pracownika muszą być odnotowane w książce eksploatacyjnej, natomiast stwierdzone usterki powinny być zgłoszone przełożonemu. Zabronione jest wprowadzanie do użytku niesprawnego wózka widłowego. Podczas eksploatacji pojazdu operator musi pamiętać o przestrzeganiu diagramu udźwigu, a także o trzymaniu się wyznaczonych tras.

Pomimo tego, że posiadanie prawa jazdy bywa pomocne przy obsłudze wózków widłowych, należy pamiętać, że kierowanie tego typu pojazdem różni się od prowadzenia samochodu. Wózki widłowe mają zdecydowanie mniejszy promień skrętu i są od nich dużo zwrotniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X