• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników

09.06.2016

Szkolenia BHP dla pracownikow

Niezależnie od tego, czy jesteśmy właścicielami firmy i prowadzimy własną działalność czy jesteśmy pracownikami w firmie prywatnej lub państwowej, pamiętać musimy o tym, jak ważne są bezpieczne warunki pracy. Jest to oczywisty priorytet, ponieważ należy zrobić wszystko, aby uniknąć zdarzenia mogącego mieć tragiczne skutki dla zdrowia lub życia ludzi.

Szkolenie BHP dla firm są dostosowane tak do potrzeb klienta, aby każdy pracownik wiedział jakie niebezpieczeństwa czyhają na jego stanowisku pracy i jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Przepisy BHP jasno określają warunki, które spełniać muszą zarówno pracownicy jak i pracodawca. Są to normy określające wymagania dla pracowników w danym wieku lub stanie psychofizycznym, a także zakres obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników. Szkolenia BHP dla firm wyjaśniają również pracownikowi jakie są jego prawa, dlaczego tak ważne jest ich respektowanie i jak dochodzić ich w razie, kiedy pracodawca ich nie przestrzega. Jasno określone są również obowiązki pracownika, ponieważ żadna ze stron nie może narazić siebie oraz innych na uszczerbek na zdrowiu.

Szkolenia BHP dla pracowników to podstawa w wykonywaniu bezpiecznie swoich obowiązków

Bezpieczne warunki pracy to coś, o co powinien dbać każdy. Dlatego tak ważne jest szkolenie wszystkich pracowników z zakresu BHP. Szkolenia BHP prowadzone są każdorazowo z nowymi pracownikami a także są powtarzane co jakiś czas w formie szkoleń okresowych. Terminy te są jasno określone w prawie pracy i koniecznie należy się do nich stosować.

Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i firmy do szkolenia BHP warto wybrać odpowiednią osobę, która w jasny i klarowny sposób przekaże pracownikom jakie są aktualnie obowiązujące przepisy i dlaczego ich przestrzeganie jest absolutnie koniecznie.

Firmy współpracujące

X