• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Wymagania dla stanowiska spawalniczego

14.06.2019

Spawacz oraz osoby
znajdujące się w jego otoczeniu są narażone na wiele czynników szkodliwych dla
zdrowia. Aby zminimalizować zagrożenia, należy odpowiednio wyposażyć stanowisko
pracy spawacza. Jakie wymagania muszą zostać spełnione?

Kwalifikacje spawacza

Nie można dopuścić do spawania osoby, która nie posiada odpowiednich do wykonywania tej czynności kwalifikacji, ważnych badań lekarskich oraz szkolenia BHP, w tym również instruktażu stanowiskowego. Przed rozpoczęciem zadań na stanowisku pracownik powinien zapoznać się z zagrożeniami, które występują podczas jego pracy, w tym z wynikami badań
i pomiarów czynników szkodliwych.

Według rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, spawać mogą osoby, które posiadają
kwalifikacje spawalnicze potwierdzone:

  • Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub
  • Świadectwem egzaminu spawacza lub
  • Książką spawacza.

Wydzielenie
stanowiska pracy

Stanowisko spawacza powinno być wydzielone w taki sposób, aby nie zagrażało wzrokowi osób postronnych. Podczas opadów atmosferycznych, stanowisko powinno być osłonięte.
Stanowisko musi być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy, a butle z gazem powinny znajdować się na wózkach, które zabezpieczą je przed przewróceniem.

Pomieszczenie spawalni 

Prace spawalnicze mogą być prowadzone zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. W drugim przypadku stanowiska mogą być zlokalizowane wyłącznie w budynkach o konstrukcji niepalnej, w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 3,75 m, a na jedno stanowisko robocze musi przypadać minimum 2m2 podłogi. Pomieszczenia spawalnicze powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną i mechaniczną, a drzwi i okna otwierać się na zewnątrz. 
Kolor ścian i sufitu powinien być szary - zmniejsza to odbijanie światła. Ta zasada dotyczy również parawanów ochronnych.

Odzież
robocza i ochronna

Podstawowe odzienie spawacza obejmuje: odzież
ochronną trudnopalną, rękawice spawalnicze, a także buty, które są pełne, mają
podeszwę antypoślizgową oraz podnosek chroniący palce.

Dodatkowo są to:

  • Środki ochrony głowy,
  • Środki ochrony oczu i twarzy,
  • Środki ochrony słuchu,
  • Środki ochrony układu oddechowego,
  • Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, wykonane z materiału trudno palnego - jeżeli pracuje na wysokości.

Rynek oferuje różnego rodzaju rozbudowane
zestawy, łączące w jedną całość kilka elementów, które stanowią środki ochrony
indywidualnej np. ochrona głowy, oczu, twarzy, słuchu i układu oddechowego.

Dobór odpowiednich środków powinien zostać
poprzedzony przez wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla konkretnego stanowiska
spawacza.

Dlaczego
jest to tak ważne?

Zagrożeń występujących na
stanowisku spawacza, które mogą doprowadzić do poważnych wypadków, jest wiele. Spawacz jest w trakcie pracy narażony na
oparzenia, urazy mechaniczne spowodowane odpryskami, oddziaływanie promieniowania
optycznego, porażenie prądem elektrycznym, często również na upadek z wysokości. Duże zagrożenie dla organizmu spawacza stanowi dym
spawalniczy.

Źródła:

Państwowy Instytut Pracy, Prace Spawalnicze
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/119149/Prace

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Prace Spawalnicze
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P12600148111342798606193&html_tresc_root_id=1358&html_tresc_id=1527&html_klucz=1356&html_klucz_spis=

Firmy współpracujące

X