• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków

Czym są środki ochrony indywidualnej i kiedy się ich używa?

04.12.2018

kaski-bhp

Nadrzędnym celem każdego szkolenia bhp jest wzrost bezpieczeństwa wśród pracowników wszelkich branż. Znajomość przepisów to jednak nie wszystko – równie ważne są środki ochrony indywidualnej, czyli wyposażenie lub urządzenia, które mają chronić przed zagrożeniami w miejscu pracy. Co wchodzi w ich skład i kiedy należy ich używać? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Środki ochrony indywidualnej – czym właściwie są?

Środki ochrony indywidualnej to odzież lub urządzenia, przeznaczone do noszenia bądź używania przez pracowników w celu ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami, mogącymi mieć negatywny wpływ na ich zdrowie czy bezpieczeństwo pracy. Należą do nich:

  • Środki ochrony kończyn (obuwie ochronne, ochraniacze stóp, kolan, łokci itd.),
  • Środki ochrony głowy (hełmy),
  • Odzież ochronna (ochraniacze brzucha, klatki piersiowej),
  • Środki ochrony twarzy i oczu (okulary ochronne),
  • Środki ochrony słuchu (nauszniki, hełmy przeciwhałasowe),
  • Środki ochrony układu oddechowego (maski, filtry),
  • Środki ochrony zabezpieczające przed upadkiem z wysokości (szelki i pasy bezpieczeństwa, linki, amortyzatory),
  • Środki ochrony izolujące cały organizm (np. kombinezony gazoszczelne).

Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się natomiast: zwykłej odzieży roboczej, przedmiotów służących do samoobrony, wyposażenia sportowego czy wyposażenia używanego przez służby – wojsko, policję, pogotowie ratunkowe itd.

Kiedy stosuje się środki ochrony indywidualnej?

Decyzję o korzystaniu z nich podejmuje się w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego w danym zakładzie pracy. Jeżeli uniknięcie lub wyeliminowanie zagrożeń za pomocą dobrej organizacji czy środków ochrony zbiorowej jest niemożliwe, należy zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej. Szczegółowe informacje określające zasady ich doboru i stosowania zostały zawarte w kodeksie pracy i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póz. zmianami (Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). Różnią się one w zależności od zajmowanego stanowiska i branży, dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się z przepisami.

Środki ochrony indywidualnej –obowiązki pracownika pracodawcy

Pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków bez środków ochrony przewidzianych dla danego stanowiska. Ich zapewnienie oraz dobór leży oczywiście po stronie pracodawcy, który również ponosi wszystkie koszty związane z ich udostępnieniem. Co ważne, niedostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej jest poważnym wykroczeniem, za które grozi kara grzywny. Do obowiązków pracodawcy należy także ich pielęgnacja (pranie, odpylanie, odkażanie itd.), naprawa oraz ewentualna wymiana. Pracownik jest z kolei zobowiązany używać środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem i zawsze wtedy, gdy występuje zagrożenie.

Środki ochrony indywidualnej to jeden z podstawowych sposobów zapobiegania wypadkom przy pracy, dlatego nigdy nie należy bagatelizować ich używania. Warto być jednak przygotowanym na każdą ewentualność – sprawdź, jak postępować, jeśli dojdzie do nieszczęścia w miejscu pracy.

Czym są środki ochrony indywidualnej i kiedy się ich używa?
ocena: 5, głosy: 1

Firmy współpracujące