• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Prawo pracy w 2019 roku. Co się zmieniło?

18.01.2019

Zmiany w prawie pracy w 2019

Już w ubiegłym roku rząd zapowiadał duże poprawki w przepisach prawa pracy. Pomimo tego, że rewolucji nie wprowadzono, kilka zapisów zmieniło swój kształt. O które konkretnie chodzi?

Sposób wypłaty wynagrodzeń

Wielu pracowników otrzymywało wypłaty tylko i wyłącznie na konto bankowe, natomiast w kodeksie prawa pracy dalej widniał zapis o gotówce do rąk własnych. Właśnie dlatego ustawodawca postanowił uaktualnić przepis.

Od 1 stycznia 2019 roku podstawową formą rozliczenia umowy o pracę stał się przelew online. Co więcej, ustawa stanowi, że pracownik będzie mógł sam wybrać w jaki sposób będzie otrzymywał swoje wynagrodzenie. W grę wchodzą trzy opcje:

  • wypłata na rachunek bankowy
  • wypłata na konto
  • wypłata gotówkowa

Rachunek bankowy w kodeksie nazywany jest podstawowym. Na nim można gromadzić pieniądze otrzymywane z tytułu umowy o pracę oraz innych świadczeń, na przykład socjalnych: 500+, renty, itp. Podstawowy rachunek bankowy jest w zupełności darmowy.

Jeśli pracownik będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych, to od 2019 roku będzie musiał powiadomić o tym pracodawcę, wypełniając stosowny wniosek – w formie elektronicznej lub pisemnej.

Nowe stawki płacy minimalnej

Warto wspomnieć również o podwyżkach płacy minimalnej, otrzymywanej w związku z trwaniem umowy o pracę. Od tego roku wynosi ona 2250 zł brutto, a po odliczeniu zaliczek na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy zostanie około 1634 zł.

Okresowe szkolenia BHP dla pracowników biur

Od początku stycznia 2019 roku weszły w życie nowelizacje ustaw dotyczących prawa podatkowego oraz gospodarczego. Zmiany dotyczą również obowiązku odbywania okresowego szkolenia BHP przez pracowników administracyjno-biurowych. Do tej pory, niezależnie od branży oraz firmy, każda zatrudniona osoba na powyższym stanowisku musiała odbyć taki kurs raz na minimum 6 lat. Aktualnie ta sprawa wygląda trochę inaczej.

Nie wdając się w szczegóły, to pracodawca będzie w obowiązku sporządzać ocenę ryzyka swojej firmy i decydować, czy w przedsiębiorstwie istnieje konieczność przeprowadzania okresowego szkolenia BHP. Jak ten przepis przełoży się na działania w praktyce?

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Pracownicy administracyjno-biurowi zwolnieni ze szkoleń BHP. Pomoc czy szkoda dla pracodawcy?

Dokumentacja pracownicza

Od początku tego roku pracodawcy mają możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji pracowniczej. W związku z tym, firmy będą mogły zrezygnować z skoroszytów pełnych papierowych umów czy innych zaświadczeń.

Jeśli pracodawca zdecyduje się na e-dokumentację, tą pierwotną powinien przekazać na własność zatrudnionemu. Pracownik ma 30 dni na odebranie jej z działu kadr i płac, a jeśli tego nie zrobi, pracodawca powinien zniszczyć dokumenty po upływie 1 roku.

Ponadto, zmiany w kodeksie pracy mają związek z wprowadzoną dyrektywą Unii Europejskiej, powszechnie znaną jako RODO. Widać to w zapisach, które gwarantują poufność oraz kompletność dokumentacji pracowniczej. Poza tym, pracodawca od tego roku będzie musiał zapewnić takie warunki przechowywania, w których akta nie zniszczą się.

Dodatkowo, okres katalogowania tego typu dokumentów ulega zmianie. Od teraz, pracodawca jest zobowiązany przechowywać akta pracownicze przez 10 lat. Czas liczy się od końca roku, w którym pracownik lub pracodawca rozwiąże umowę.

W tym przepisie można znaleźć jednak wyjątki. Okres przechowywania takich danych wydłuża się w momencie, kiedy akta posłużą lub mogą posłużyć jako dowód w sprawie sądowej.

Świadectwo pracy

Od 2019 roku, pracodawca będzie musiał uzupełnić świadectwo pracy o następujące dane:

  • jak długo będzie musiał przechowywać dokumentację danego pracownika
  • informację o tym, że pracownik może odebrać akta po upływie miesiąca oraz obowiązku zniszczenia ich, jeśli zatrudniony nie zgłosi się po nie

Firmy współpracujące