• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Pracownicy administracyjno-biurowi zwolnieni ze szkoleń bhp. Pomoc czy szkoda dla pracodawcy?

07.12.2018

szkolenie-bhp
W 2019 roku czekają nas ważne zmiany w kodeksie pracy. 9 listopada sejm uchwalił tzw. pakiet MŚP – nowelizację niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Całość to aż 50 zmian, które mają wejść w życie już w styczniu przyszłego roku. 2 z nich dotyczą przepisów bhp – chodzi o obowiązek odbywania szkoleń okresowych przez pracowników administracyjno-biurowych oraz o możliwość wykonywania obowiązków służby bhp przez pracodawców. Co w praktyce oznaczają te zmiany i czy rzeczywiście będą pomocne dla pracodawcy?

Pracownicy administracyjno-biurowi zwolnieni z odbywania okresowych szkoleń bhp? Tak, ale…

tylko wtedy, jeśli zostaną oni zakwalifikowani do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka zawodowego. Kto ma o tym decydować? Pracodawca. To na jego barkach leży obowiązek sporządzenia oceny ryzyka. Nawet jeżeli nie będzie on zobowiązany i postanowi nie organizować szkoleń okresowych dla swoich pracowników, wciąż będzie musiał dbać o kształtowanie właściwych warunków pracy. Oznacza to, że będzie on miał obowiązek przekazać zatrudnionym informacje o:

  • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach oraz przy wykonywanych pracach,
  • zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
  • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń,
  • pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Pracodawca będzie również odpowiedzialny za prowadzenie ochrony działań zdrowia swoich pracowników.

Jak jest teraz?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pracownicy administracyjno-biurowi mają obowiązek odbywać okresowe szkolenia bhp raz na 6 lat. Wcześniej, jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania pracy, muszą oni wziąć udział w szkoleniu wstępnym. Kwestia szkoleń wstępnych pozostanie akurat bez zmian – dwugodzinny kurs bhp będzie musiała odbyć każda nowo zatrudniona osoba, bez względu na kategorię ryzyka.

Jakie mogą być konsekwencje rezygnacji ze szkoleń bhp?

Nowe przepisy wiążą się tak naprawdę z dodatkowym obciążeniem pracodawcy. W większości przypadków to on dokonuje wspomnianej już oceny ryzyka, która niestety często okazuje się błędna. Jeśli wydarzy się wypadek przy pracy, to na barkach pracodawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że przekazał pracownikowi informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Bez namacalnych dowodów w postaci dokumentacji szkoleniowej może być to bardzo trudne, a często – po prostu niemożliwe. Do tej pory wystarczyło okazanie zaświadczenia BHP.

Zmiany okażą się zapewne najbardziej dotkliwe dla małych i średnich firm. Nie oszukujmy się – przedsiębiorcy chcą zarabiać jak najwięcej, co często wiąże się z ograniczaniem zbędnych kosztów. Właśnie tak, w świetle nowych przepisów, mogą oni potraktować okresowe szkolenia bhp. W przypadku konfliktu z pracownikiem tacy pracodawcy będą musieli jednak stawić czoła rzeczywistości. Próba zaoszczędzenia na szkoleniach może się wiązać z dodatkowymi kosztami lub nawet odpowiedzialnością karną.

Jak zapobiec negatywnym skutkom zmian?

Najlepiej podjąć decyzję o pozostaniu przy szkoleniach okresowych BHP, dla pracowników administracyjno – biurowych dostępne są bardzo przyjazne szkolenia wykonywane w formie e-learningowej, niestanowiące dużego obciążenia czasowego. Jeżeli jednak komuś bardzo zależy na rezygnacji z tych szkoleń proponujemy przeprowadzenie jednego okresowego szkolenia rok po szkoleniu wstępnym. Będzie to zabezpieczenie dla pracodawcy i pracownika aż na 7 lat. Inna opcja to nawiązanie stałej współpracy z firmą bhp, która będzie prowadzić krótkie szkolenia w danym miejscu pracy dotyczące zagrożeń w firmie oraz ewentualnych zmian w prawie pracy, aby w szybki i przystępny sposób aktualizować wiedzę pracowników.

To nie koniec zmian, czyli kiedy obowiązki służby bhp będzie mógł pełnić pracodawca?

Obowiązujące jeszcze w 2018 roku przepisy świadczą, że pracodawca może pełnić zadania służby bhp, jeśli w swojej firmie zatrudnia on mniej niż 10 osób lub mniej niż 20, jeżeli jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Kolejnym warunkiem jest odbycie przez niego szkolenia przygotowanego w oparciu o ramowy program z części III załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Taki stan rzeczy od 2019 roku ma się jednak zmienić.

Nadchodzące zmiany również dotyczą firm zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych, których zakwalifikowano do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka. Od stycznia przyszłego roku zwiększy się limit osób, do którego pracodawca będzie mógł pełnić zadania służby bhp. Nie będzie on wynosił już 20, a aż 50.

Zmiany dotyczą aż 1,1 miliona pracodawców oraz 5,9 milionów zatrudnionych.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - mpit.gov.pl. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Firmy współpracujące