• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Jakie są cele szkolenia BHP? Po co je wykonujemy?

22.04.2022

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe. Czym się różnią? Jaki jest ich cel? Po co się je wykonuje?

Rodzaje szkoleń bhp

Wyróżniamy szkolenia wstępne i okresowe BHP. Pierwszy rodzaj obowiązuje nowo zatrudnionych pracowników, drugi osoby z dłuższym stażem pracy. Pierwsze szkolenie okresowe wykonuje się do roku od rozpoczęcia pracy, wyjątkiem są osoby na stanowiskach kierowniczych - muszą je odbyć do pół roku od dnia zatrudnienia. Wszystkie szkolenia w zakresie BHP wykonuje się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenie wstępne BHP - opis

Szkolenie wstępne jest ogólne dla wszystkich rodzajów stanowisk, przechodzą je nowo zatrudnieni pracownicy, a na pełne szkolenie składa się instruktaż ogólny i stanowiskowy. Szkolenie wstępne jest również krótsze od okresowego - instruktaż ogólny jest przewidziany na około 2 godziny zegarowe i 15 minut. Cel szkolenia to zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa i zagrożeniami występującymi na jego stanowisku pracy, poznanie przepisów i zasad bhp, a także sposobów bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza przełożony. Pokazuje podwładnemu stanowisko pracy. Celem jest nabycie umiejętności wykonywania pracy na określonych stanowiskach pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób. Co ważne, szkolenie wstępne przeprowadzane jest w pierwszym dniu zatrudnienia, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.

Szkolenie okresowe BHP - informacje

Celem szkolenia okresowego jest powtórzenie i ugruntowanie zdobytej wcześniej wiedzy, a także zapoznanie pracownika z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Inne cele to zaznajomienie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy i ochrony PPOŻ i ze schematem postępowania w sytuacjach zagrożeń. Nad programem szkolenia pracuje pracownik służby BHP w porozumieniu z pracodawcą.

Kto może prowadzić szkolenia BHP i w jakiej formie?

Szkolenia BHP powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, jeśli pracodawca postanowi je zlecić, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w tej dziedzinie. Szkolenie okresowe kończy się testem wiedzy przeprowadzanym przez organizatora szkolenia. Częstotliwość szkoleń okresowych jest zależna od rodzaju stanowiska pracy, a także od rodzaju i warunków wykonywania pracy. Osoby na stanowiskach robotniczych powinny odbyć to szkolenie w formie seminarium, natomiast dla osób kierujących pracownikami czy też pracowników administracyjno-biurowych lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych dopuszczalna jest forma samokształcenia kierowanego. Inny przykład to Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników Służby BHP - tutaj również jest dopuszczalna forma e-learningu. Czas trwania szkolenia jest rożny dla danych rodzajów stanowisk. Więcej przeczytasz o tym w artykule "Ile trwa szkolenie BHP wstępne i okresowe?"

Podsumowując, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe. Zarówno kartę szkolenia wstępnego jak i zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

Więcej informacji na temat celów kursów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy znajduję się w art. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.

 

Firmy współpracujące

X