• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Ile trwa szkolenie bhp wstępne i okresowe?

01.12.2021

udział w szkoleniach bhp

Każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych jest obowiązkowe. Zarówno czas trwania szkolenia bhp, jak i program, są ściśle określone w przepisach. Ile powinno trwać szkolenie wstępne, a ile szkolenie okresowe BHP?

Ile trwa szkolenie wstępne BHP?

Dla przypomnienia, wstępne szkolenie bhp muszą odbyć nowo zatrudnieni pracownicy. Przeprowadza się je przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Program określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Poruszane tematy są rozpisane na co najmniej 3 godziny lekcyjne, co daje 2 godziny i 15 minut zegarowych. Tyle trwa instruktaż ogólny. Pamiętajmy, że na pełne szkolnie wstępne BHP składa się również instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy, który powinien trwać co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Przeprowadza go przełożony, który zapoznaje swojego podwładnego z metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Po szkoleniu wystawia się dokument - kartę szkolenia wstępnego. Szkolenie ogólne powinni również odbyć uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Jeśli pracownik podszedł do wstępnego szkolenia bhp u poprzedniego pracodawcy, to nie wystarczy. Szkolenia wstępne należy bowiem odbyć w każdej firmie. Zawsze, przed przystąpieniem pracownika do pracy, należy zapoznać go z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Kto powinien odbyć okresowe szkolenie bhp?

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, do roku od dnia zatrudnienia powinni podejść do szkolenia okresowego bhp. Wyjątkiem są osoby kierujące pracownikami, one mają na to pół roku.

Czas trwania, dopasowany do programu szkolenia:

  • Dla pracowników administracyjno-biurowych: 8 godzin lekcyjnych
  • Dla osób na stanowiskach robotniczych: 8 godzin lekcyjnych
  • Dla pracowników inżynieryjno-technicznych: 16 godzin lekcyjnych
  • Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy: 32 godziny lekcyjne
  • Dla osób kierujących pracownikami: 16 godzin lekcyjnych
  • Dla stanowisk "innych" (pracownicy narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP): 8 godzin lekcyjnych

Jak wygląda szkolenie bhp?

Szkolenia okresowe bhp obejmują tematy ujęte w rozporządzeniu, ale program każdego szkolenia jest również dostosowany do konkretnego zakładu pracy i zagrożeń, które w nim występują. Nad szczegółowym programem szkolenia czuwają pracownicy służb bhp. Szkolenie rozpoczyna się od omówienia zasad bhp. Szkolenie obejmuje również ochronę przeciwpożarową oraz zasady pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe bhp jest zakończone testem wiedzy. Tylko pracownik, który ma ważne szkolenie bhp, może być dopuszczony do wykonywania obowiązków służbowych.

Jaka jest dopuszczalna forma szkolenia?

Najbardziej powszechna forma to szkolenia stacjonarne, natomiast większość rodzajów stanowisk (pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp, zarządzający zespołem, pracownicy na stanowiskach "innych") może skorzystać z samokształcenia. Mowa tu o świadczeniu usług drogą elektroniczną, np. e-learningu. Jest to forma interaktywna. Często wybieranym szkoleniem online jest na przykład internetowe szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno – biurowych, ponieważ ta grupa pracowników chętnie korzysta z pracy zdalnej i tzw. home office. Dzięki tej formie szkoleń, można zapoznać pracowników z zagadnieniami z zakresu bhp z dowolnego miejsca. Wyjątkiem jest tylko jedna grupa stanowisk - szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wymaga kontaktu z wykładowcą na żywo przez cały czas trwania szkolenia.

Podsumowując, przeszkolenie pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jednak dla bezpieczeństwa szkolenia zaleca się również dla podwykonawców przebywających na terenie zakładu pracy oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Szkolenie wstępne obejmuje podstawowe zasady bhp, a szkolenie okresowe jest już bardziej rozbudowane i dostosowane do rodzaju stanowiska pracy. Koszty pokrywa pracodawca, co więcej, pracownik powinien odbyć szkolenie bhp w godzinach pracy.

Firmy współpracujące

X