• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Uwaga - zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy czy w okresie epidemii należy wykonywać szkolenia BHP i badania medycyny pracy.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenia dla stanowisk robotniczych. To właśnie Ci pracownicy obarczeni są największą liczbą zagrożeń związany ze swoją pracą oraz najczęściej padają ofiarą wypadków w pracy.

Szkolenie kładzie nacisk na:

  • Zapoznanie się pracowników z zasadami BHP
  • Zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych
  • Przyswojenie metod przeciwdziałania wypadkom

Szkolenia BHP dla stanowisk robotniczych muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz ma 3 lata. Natomiast w przypadku prac o szczególnym zagrożeniu, nie rzadziej niż na rok.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Terminy szkoleń

Szkolenie okresowe BHP robotnicze
Data: 15.04.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112
Szkolenie okresowe BHP robotnicze
Data: 29.04.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112
Szkolenie okresowe BHP robotnicze
Data: 13.05.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112
Szkolenie okresowe BHP robotnicze
Data: 27.05.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112
Szkolenie okresowe BHP robotnicze
Data: 10.06.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112
Szkolenie okresowe BHP robotnicze
Data: 24.06.2020
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5, lok. 112

Firmy współpracujące

X