• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Bezpieczne warunki pracy - posiłki

30.08.2016

bhp-posilki

W kolejnej odsłonie cyklu "BHP dla firm" zajmiemy się obowiązkami pracodawcy wynikającymi z zatrudniania pracowników do pracy w warunkach szczególnie uciążliwych, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. W takim przypadku pracodawca powinien zapewnić im jeden gorący posiłek, który musi być odpowiednio zbilansowany. Powinien zawierać do 55% węglowodanów, około 30-35% tłuszczów, 15% białek i sporą wartość kaloryczną, czyli minimum 1000 kcal.

Jak widać, nie jest to posiłek bardzo dietetyczny, ale taki też nie powinien być, ponieważ jest przeznaczony tylko dla tych pracowników, którzy wykonują ciężką, fizyczną pracę. Dokładne omówienie przypadków, w których należy zapewnić gorący posiłek, znajdujemy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Posiłki należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

2) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,

3) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

4) pod ziemią,

5) związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Wszystkich właścicieli firm, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą przepisów BHP, zapraszamy do nas na specjalistyczne szkolenia BHP dla kadry zarządzającej.

Firmy współpracujące

X