• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Szkolenie BHP dla prowadzących działalność jednoosobową

10.12.2020

Szkolenie BHP dla prowadzących działalność jednoosobową

Zgodnie z Kodeksem Pracy, każda osoba zatrudniona na umowę o pracę powinna wykonać szkolenie okresowe BHP. Szkolenie powinien odbyć także pracodawca. Co w przypadku osoby, która prowadzi działalność jednoosobową i nie zatrudnia żadnych pracowników? 

Przepisy dotyczące bhp

Zgodnie z przepisami, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie ma obowiązku organizowania dla siebie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podobnie sprawa wygląda, jeśli w prowadzeniu jednoosobowej działalności pomagają mu osoby z pierwszej grupy pokrewieństwa, na przykład małżonek, dziecko, czy rodzeństwo. Sytuacja zmienia się w chwili, gdy przedsiębiorca zatrudni chociaż jednego pracownika na umowę o pracę- wtedy bowiem staje się pracodawcą

Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków w zakresie BHP. Zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy pracodawca powinien organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. To po stronie pracodawcy leży:

  • zapewnienie odpowiednich warunków pracy
  • przeprowadzenie szkolenia bhp dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - szkolenia powinny odbyć się w godzinach pracy, na koszt pracodawcy, bez narażania na koszty pracowników
  • zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy - czyli z oceną ryzyka zawodowego 
  • stworzenie instrukcji stanowiskowych i umieszczenie ich w odpowiednich miejscach
  • zapewnienie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, jeśli pracuje on z czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi - to również na koszt pracodawcy

Wyżej wymienione obowiązki spoczywają na pracodawcy niezależnie od wielkości jego załogi. Nie ma tu znaczenia fakt, że firma jest mała - zatrudnienie chociaż jednego pracownika już obliguje pracodawcę do przestrzegania przepisów związanych z BHP.

Samozatrudnienie a szkolenia BHP

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli osoba założyła działalność, ponieważ przeszła na samozatrudnienie. Co prawda nadal mówimy tu o jednoosobowej działalności gospodarczej, ale jeśli na zasadzie umowy B2B wykonuje zlecenie dla innej firmy - musi się dostosować do narzuconych przez kogoś warunków pracy. Firma na rzecz, której odbywa się świadczenie na podstawie umowy o współpracy firm, może wymagać od wykonawcy ważnych szkoleń BHP. Jakie szkolenie BHP powinna wybrać osoba samozatrudniona? Szkolenie okresowe BHP, adekwatne do wykonywanego zlecenia. Przykład: monter wykonuje zlecenie na budowie prowadzonej przez firmę XYZ. Wykonuje więc obowiązki leżące
w zakresie stanowiska robotniczego. Powinien wykonać szkolenie okresowe BHP robotnicze. 

Podsumowując, osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz nie zatrudnia żadnych pracowników, zgodnie z prawem nie musi odbywać szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od tej reguły są jednak wyjątki. Obecnie wiele osób decyduje się na współpracę na zasadzie B2B. Kiedy przechodzi na samozatrudnienie, zdarza się, że jego usługodawca  wymaga ważnych szkoleń BHP. Sytuacja zmienia się również, kiedy zatrudni chociaż jednego pracownika na umowę o pracę. Wtedy musi spełnić wymogi BHP wynikające z Kodeksu pracy. 

Firmy współpracujące

X