• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Szkolenia BHP dla pracodawców

29.06.2018

szkolenia bhp pracodawcy
Większość przedsiębiorców pamięta o przeszkoleniu swoich pracowników z zakresu BHP, natomiast często zapomina o sobie. Pracodawca również jest zobowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Co więcej, zgodnie z artykułem 2373 § 21 kodeksu pracy, szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. O tym, jak często pracodawca powinien odbywać kursy BHP i jaki powinien być ich zakres, piszemy w poniższym artykule.

Kim jest pracodawca?

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia pracowników (art. 3 kodeksu pracy). Zatrudniając, pracodawca bierze odpowiedzialność za swoich podwładnych w miejscu pracy. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby co jakiś czas odświeżał i aktualizował on swoją wiedzę z zakresu BHP. Szkolenia BHP nie są obowiązkowe jedynie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Rodzaje szkoleń BHP dla pracodawców

Każdy pracodawca powinien odbyć szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. W jego ramach zapozna się między innymi z: obowiązkami pracodawcy wynikającymi z zasad BHP, z odpowiedzialnością za naruszenia przepisów w tym zakresie, z tematem ochrony pracy kobiet w ciąży i karmiących piersią, z zagadnieniami dotyczącymi ochrony młodocianych pracowników. Co więcej, pracodawca może udzielać swoim podwładnym instruktażu stanowiskowego (jest to element szkolenia wstępnego BHP). Aby móc szkolić pracowników, pracodawca musi mieć ważne swoje szkolenie okresowe BHP.

Drugi rodzaj szkolenia dotyczy osób, które poza stanowiskiem kierowniczym pełnią jeszcze funkcję służby BHP w danym zakładzie. Szkolenie obejmuje: identyfikację i analizę zagrożeń zawodowych oraz ocenę związanego z nimi ryzyka, prowadzenie kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, organizację przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, metody eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych oraz określanie niezbędnych działań profilaktycznych, metod i organizacji szkolenia w dziedzinie BHP, popularyzację zasad BHP.

Jak często pracodawca powinien odbywać szkolenie BHP?

Obowiązek odbycia pierwszego szkolenia pojawia się, gdy pracodawca zyskuje swój status, czyli gdy ktoś zatrudnia pierwszego pracownika lub obejmuje stanowisko związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ważność szkolenia okresowego BHP dla pracodawcy i osób na stanowiskach kierowniczych wynosi 5 lat. Po upływie tego czasu kurs należy bezwzględnie powtórzyć. Oprócz tego pracodawca ma obowiązek pamiętać o regularnym wysyłaniu na szkolenia BHP swoich pracowników.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń dla pracodawców!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X