• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Outsourcing pracowników a BHP

04.06.2019

Firmy outsourcingowe stają się coraz popularniejsze nie tylko na zachodzie, ale również
w Polsce. Zastanawiasz się nad podjęciem współpracy z taką spółką? Pamiętaj, że zarówno Ty, jak i firma outsourcingowa jesteście odpowiedzialni za bhp pracowników outsourcingowych. Jak wygląda w praktyce podział obowiązków? Przeczytaj i sprawdź.

Stosunek prawny pomiędzy firmą outsourcingową, przedsiębiorstwem a pracownikami

W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo korzysta z usług pracowników outsourcingowych, stosunek prawny występuje pomiędzy:

  • Firmą outsourcingową a przedsiębiorstwem.
  • Firmą outsourcingową a zatrudnionymi w niej pracownikami.

Z powyższego podziału jednoznacznie wynika, że przedsiębiorstwo nie jest pracodawcą dla osób, z usług których korzysta na co dzień. Taką funkcję pełni firma outsourcingowa.

Pamiętaj!

Dokładnych informacji szukaj w przepisach Kodeksu Pracy – w tym przypadku szczególne znaczenie ma artykuł 208. Są w nim określone obowiązki przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy pracowników wykonujących zadania w tym samym miejscu zatrudnia kilka różnych podmiotów.

Umowa pomiędzy firmą outsourcingową a przedsiębiorstwem

Dobrym sposobem rozdzielenia obowiązków związanych z bhp jest umowa pomiędzy firmą outsourcingową a przedsiębiorstwem korzystającym z usług jej pracowników. Dokument może przewidywać, że danym tematem zajmie się pierwszy podmiot, a koszty pokryje zakład pracy. Natomiast są możliwe także inne scenariusze. Przykład: przedsiębiorstwo samodzielnie wykona potrzebne działania.  

W umowie powinien znaleźć się również zapis, który reguluje obowiązki bhp formalnie obciążające firmę outsourcingową, a w praktyce leżące w gestii przedsiębiorstwa – na przykład zapewnienie odpowiednich warunków pracy: prawidłowego oświetlenia czy temperatury.

Koordynator nadzorujący BHP

Bardzo ważnym elementem podczas spisywania umowy jest wybór osoby sprawującej nadzór nad bhp wszystkich osób pracujących w tym samym miejscu – niezależnie od tego, kto je zatrudnia. Koordynator nie zwalnia ani firmy outsourcingowej, ani przedsiębiorstwa z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Dodatkowe obowiązki przedsiębiorstwa względem firmy outsourcingowej

Przedsiębiorstwo, które korzysta z usług pracowników firmy outsourcingowej, powinno przekazać jej dokumentację zawierającą najważniejsze informacje dotyczące bhp – szczególnie ważne są dane o zagrożeniach zdrowia i życia, które występują w zakładzie.

BHP pracowników outsourcingowych

Pracownicy outsourcingowi powinni przejść badania lekarskie, a następnie odbyć wstępne szkolenie BHP. Jeśli sytuacja tego wymaga, należy ich wyposażyć w niezbędną odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. To zadanie dla firmy outsourcingowej – pracodawcy (lub przedsiębiorstwa – jeśli takie są ustalenia pomiędzy podmiotami).  

Jako przedsiębiorca masz prawo prosić pracowników outsourcingowych o okazanie dokumentów, które potwierdzają ich uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych zadań w zakładzie (np. obsługi wózka widłowego) oraz odbycie badań lekarskich czy wstępnego szkolenia bhp.

Ważna informacja!

Zasady opisane powyżej stosuje się tylko w przypadku outsourcingu. Jeśli firma outsourcingowa nie świadczy danej usługi przedsiębiorstwu, a jedynie oddaje do dyspozycji swoich pracowników, mówimy o pracy tymczasowej. Ale nie zawsze -  wszystko zależy od konkretnej sytuacji pomiędzy podmiotami.

Podsumowanie

BHP pracowników outsourcingowych w wielu przypadkach wymaga podjęcia dodatkowych rozmów oraz podpisania umowy z firmą outsourcingową. Mamy nadzieję, że nasz artykuł wyjaśnił najważniejsze kwestie z nią związane. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat bhp osoby nowoprzyjętej, przeczytaj nasz poprzedni wpis o onboardingu.

Firmy współpracujące

X