• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Onboarding a BHP

27.05.2019

Onboarding to proces adaptacji nowego pracownika, który rozpoczyna się właściwie już w momencie rekrutacji. Pierwsze wrażenie jest niezwykle ważne i może mieć bezpośrednie przełożenie na to, jak długo pracownik pozostanie w danej firmie.

Wiedza o firmie

Jaką firma ma historię? Jakie są strategie i cele przyjęte przez zarząd? Ile osób jest zatrudniony w danej organizacji? Jakie są jej struktury? Jaka jest kultura organizacji?

Podstawowe informacje na temat pracodawcy kandydat prawdopodobnie znajdzie w Internecie, natomiast więcej szczegółów powinien otrzymać podczas procesu onboardingu. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie prezentacji, broszury lub nawet książki, w której w przystępny sposób będzie opisana firma i panujące w niej zasady. Kulturę organizacji najlepiej oddadzą sami pracownicy – swoim zachowaniem, stylem komunikacji i sposobem odnoszenia się do nowego współpracownika.

Dobra organizacja jest w cenie

Jaki jest najgorszy możliwy scenariusz? Nowy pracownik  przychodzi pierwszego dnia do pracy. Nikt nie jest na to przygotowany. Przez kilkadziesiąt minut siedzi i czeka, aż ktoś znajdzie dla niego czas, następnie zostaje zaproszony do swojego nowego biurka. Przy nim dowiaduje się, że narzędzia pracy takie jak komputer i telefon są dopiero przygotowywane przez dział IT.

Niezwykle ważne jest wcześniejsze staranne przygotowanie stanowiska dla nowego pracownika. Świadczy to o profesjonalnym podejściu do sprawy.

Nie pozostawiać pracownika samego sobie

Dla kandydata w pierwszym dniu pracy wszystko jest nowe. Nie zna jeszcze swojego zespołu, nie wie jak poruszać się po obiekcie. Generuje to u niego duży poziom stresu. Dobry onboarding powinien obejmować również kwestie na pozór błahe, takie jak: rozmieszczenie toalet, aneksów kuchennych, wytłumaczenie, jak używa się sprzętów biurowych, kiedy można udać się na przerwę, do kogo zwracać się z problemami, gdzie zanieść wniosek urlopowy. Im szybciej nowa osoba zapozna się ze zwyczajami panującymi w firmie, tym szybciej poczuje się w niej bezpiecznie. Na czas okresu próbnego dobrze jest wyznaczyć pracownikowi opiekuna, który ma już doświadczenie w organizacji i pomoże mu sprawnie przejść przez okres wdrożenia.

Zobacz jak zapewnić komfort swoim pracownikom biurowym.

Onboarding

Nowo zatrudniony pracownik zgodnie z panującymi przepisami musi odbyć szkolenie wstępne BHP, a jego przełożony powinien udzielić mu instruktażu stanowiskowego. Ze spełnieniem tego obowiązku nie należy czekać – szkolenie wstępne powinno odbyć się w pierwszym dniu pracy! Pracownika należy zapoznać ze zbiorem instrukcji BHP dotyczących urządzeń znajdujących się w obiekcie oraz z oceną ryzyka zawodowego, które występuje na jego stanowisku pracy. Jest to niezbędne minimum, natomiast dobrą praktyką jest na przykład wprowadzenie tzw. safety walk, czyli wspólne przejście dróg ewakuacyjnych, pokazanie, gdzie rozmieszczone są gaśnice.

Firmy współpracujące

X