• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Ograniczenia obowiązkowych szkoleń BHP dla części pracowników administracyjno-biurowych

19.10.2017

Pakiet zmian przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju ma uprościć prawo podatkowe i gospodarcze. W projekcie tym znalazły się również zmiany dotyczące Kodeksu pracy w zakresie przepisów BHP.

Nowy projekt Ministerstwa Rozwoju obejmuje ponad 50 uproszczeń, w tym zmiany dotyczące podatku dochodowego, VAT oraz ustawy o rachunkowości. Przepisy obejmują również reformę w zakresie BHP. Nowa koncepcja zakłada zmniejszenie wymogów w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP. Prawo to ma dotyczyć przede wszystkim pracowników administracyjnych i biurowych w tych branżach, które są najmniej wypadkowe.

Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń BHP

Kwestie dotyczące szkoleń okresowych regulowane są przez prawo europejskie i krajowe. Zgodnie z dyrektywą z dnia 12 czerwca 1989 roku pracodawca powinien zapewnić każdemu pracownikowi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Szkolenie takie powinno być przeprowadzone podczas przyjmowania do pracy, w przypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze, w sytuacji wprowadzenia nowego wyposażenia lub technologii. Szkolenie BHP musi być dostosowane do charakteru występujących zmian oraz zagrożeń, powinno być również powtarzane okresowo w razie konieczności.

W projekcie Ministerstwa Rozwoju zwrócono uwagę, że Kodeks pracy nazbyt rygorystycznie wdraża regulacje prawne w zakresie szkoleń okresowych. Według dotychczasowych przepisów szkolenie powinno być powtarzane, uwzględniając charakter zagrożeń oraz efektywność samego szkolenia. Po zmianach określone grupy pracowników zostaną zwolnione ze szkolenia okresowego, gdy nie będzie to konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Proponowane zmiany w szkoleniach BHP

Zmiany proponowane przez Ministerstwo Rozwoju uzależniają konieczność powtórzenia szkolenia BHP od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. Przepisy te odnoszą się przede wszystkim do pracowników administracyjno–biurowych, określanych jako grupa najmniej wypadkowa. Projekt zakłada, że szkolenia okresowe BHP nie będą obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego w grupie zawodowej z nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka. Do zawodów tych zaliczamy te z najniższym wskaźnikiem wypadkowości i zatrudnionych w warunkach, gdzie występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zostało określonych 30 kategorii ryzyka, a projekt obejmuje jedynie pierwsze trzy.

Projekt Ministerstwa Rozwoju zakłada także zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące pracodawców zatrudniających do 50 pracowników. Chodzi o zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez takiego pracodawcę i zakwalifikowania go do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z dotychczasowego limitu 20 pracowników. Obecnie przepisy uniemożliwiają pracodawcy zatrudniającemu od 21 do 50 pracowników wykonywanie zadań służby BHP nawet wtedy, gdy pracodawca spełnia wymogi kwalifikacyjne dla pełnienia tej służby. Kodeks pracy powinien dać możliwość wyboru pracodawcy w zakresie wyznaczenia osoby wykonującej zadania służby BHP, mając na uwadze organizację pracy oraz jak najlepsze wykonanie zadań służby BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X