• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Ogólnopolskie Forum Służby BHP

19.10.2017

W październiku br. zostało zorganizowane pierwsze Ogólnopolskie Forum Służby BHP. Odbyło się ono pod hasłem „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”. Organizatorem konferencji było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. W trakcie spotkania odbywały się ciekawe dyskusje na temat współczesnej służby BHP, jej problemów oraz wyzwań. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele PIP oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Ogólnopolskie Forum Służby BHP zostało zorganizowane w celu omówienia transformacji zachodzącej na rynku pracy i związanych z nią zmian w zakresie przepisów BHP. Obecnie przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym wymaga nie tylko rozumienia procesów zachodzących na rynku pracy, ale również możliwości przewidywania kierunku dalszych zmian. Nowoczesna służba BHP powinna czerpać wiedzę nie tylko z własnego doświadczenia, ale także od szerszego grona specjalistów. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele organów kontrolnych oraz środowiska naukowego.

Nowoczesne technologie i ich rzeczywisty wpływ na środowisko pracy

W Ogólnopolskim Forum Służby BHP z ramienia PIP udział wziął zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski, który w swoim wykładzie zwracał szczególną uwagę na zmiany technologie, materiały, środki produkcji czy wirtualne środowisko pracy, które wyprzedzają prawo pracy. Według niego Inspekcja Pracy nie może pozostać bierna na zachodzące procesy, powinna reagować na wszelkie zagrożenia i minimalizować ich negatywne skutki. W przypadku braku prawnych rozwiązań, dotyczących nowych technologii, inspektorzy powinni stosować inne środki oddziaływania na pracodawców jak popularyzacja dobrych praktyk oraz programy prewencyjne. Aby ocenić rzeczywisty wpływ nowych technologii czy materiałów na zdrowie pracowników i środowisko pracy, musi minąć trochę czasu. Przykładem takiej sytuacji może być hit XX wieku, czyli azbest - technologia, która obecnie jest eliminowana, ponieważ okazała się śmiertelnym zagrożeniem dla pracowników. Aby nie dopuszczać do takich zagrożeń, ważna jest stała współpraca ze światem nauki, która pozwoli poznać rzeczywiste skutki stosowania nowych materiałów i pomoże opracować bezpieczne metody ich wykorzystywania.

Środki farmakologiczne - jedno z zagrożeń przyszłości

Na konferencji przedstawicielem nauki była prof. Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Według jej opinii, w najbliższej przyszłości na bezpieczeństwo pracy będą wpływać przede wszystkim: postępująca robotyzacja, stres w środowisku pracy oraz stosowanie sztucznych, farmakologicznych środków zwiększających wydajność i koncentrację pracowników. Wyniki badań CIOP jednoznacznie to potwierdzają - obecnie już 13% młodych pracowników budowlanych zażywa w pracy substancje psychoaktywne.
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Andrzej Ziółkowski, na konferencji zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczania wirtualnych systemów sterujących maszynami oraz ciągami technologicznymi. To szczególnie ważne ze względu na rosnące zagrożenia terrorystyczne i cyberprzestępczość. Systemy sterowania zaatakowane, przejęte i kontrolowane przez niepowołane osoby mogą stać się przyczyną nie tylko awarii, ale również katastrof.

Ogólnopolskie Forum Służby BHP okazało się dobrym podsumowaniem zagrożeń i rozwiązań, przed jakimi staje obecnie służba BHP, ale również pracownicy i pracodawcy. Mamy nadzieję, że za rok będzie równie ciekawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X