• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Jak wygląda kontrola PIP?

01.09.2018

kontrola-pip-inspektorZgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy inspektor pracy może przeprowadzić kontrolę w dowolnym terminie, a więc teoretycznie o każdej porze dnia i nocy, w dodatku bez zapowiedzi. Kontrole PIP mają na celu zweryfikowanie, czy dany pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy. Zaznaczamy, że ma on obowiązek zapewnić inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy warunki sprzyjające sprawnemu przeprowadzeniu inspekcji. O tym, co dokładnie sprawdzane jest podczas wizyty przedstawiciela PIP i jakie są jego uprawnienia, piszemy w poniższym artykule.

 

Kogo dotyczy kontrola PIP?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, kontrole PIP przeprowadzane są po to, aby sprawdzić, czy w zakładzie pracy respektowane są obowiązujące przepisy. W związku z tym spodziewać się jej mogą wszyscy pracodawcy oraz przedsiębiorcy, niebędący pracodawcami, ale na rzecz których wykonywane są przez osoby fizyczne czynności wynikające ze stosunku pracy. Kontrole PIP nie omijają także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Co kontroluje PIP?

Kontroli inspektora PIP podlegają wszelkie aspekty związane z przestrzeganiem przez pracodawcę obowiązków wynikających z kodeksu pracy. Istnieją rzecz jasna obszary, w których najczęściej wykrywane są nieprawidłowości. Są to:

  • Stosunek pracy (zwłaszcza legalność zatrudnienia),
  • Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (premie, nagrody, dodatki),
  • Czas pracy (praca w godzinach nadliczbowych, a także w niedzielę i święta),
  • Urlopy,
  • Respektowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Zatrudnianie osób młodocianych i niepełnosprawnych, a także obcokrajowców.

 

Jakie uprawnienia ma inspektor Państwowej Inspekcji Pracy?

Inspektor PIP ma prawo do swobodnego poruszania się po wszystkich obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego pracodawcy. Może on doglądać wszystkich maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie zakładu pracy, a także żądać udzielania ustnych czy pisemnych informacji na temat spraw objętych kontrolą. Inspektor ma także prawo przesłuchiwać wszystkie osoby zatrudnione w danej firmie oraz domagać się okazania wszelkich dokumentów (w tym akt osobowych pracowników). Co ważne, przed przeprowadzeniem czynności kontrolnych inspektor PIP zgłasza się do pracodawcy tylko wtedy, gdy nie może to wpłynąć na rezultat kontroli.

 

Co następuje po zakończeniu kontroli?

Po dopełnieniu wszystkich czynności kontrolnych inspektor umieszcza wpis w księdze kontroli, do której prowadzenia zobowiązany jest każdy pracodawca. Inspektor spisuje notatkę służbową, a w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości, konieczne jest sporządzenie protokołu. Dalsze czynności zależą od zastanej sytuacji i szczegółowych wyników kontroli.

Firmy współpracujące

X