• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Plany Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok

29.01.2018

pip-inspektor-bhp

Państwowa Inspekcja Pracy planuje w 2018 roku mniej kontroli, niż przeprowadziła ich w 2017 roku. Swoją działalność kontrolno-nadzorczą PIP chce skoncentrować na obszarach prawnej ochrony pracy oraz na tematach związanych z bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia pracowników. W 2018 roku inspektorzy zamierzają przeprowadzić 72 tys. kontroli.

Z danych zgromadzonych przez PIP wynika, że coraz więcej kontroli jest przeprowadzanych na podstawie skarg. Tylko w pierwszym półroczu 2017 roku wpłynęło ich o 17% więcej niż w tym samym okresie 2016 roku. Dodatkowo inspekcja szacuje, że w tym roku z powodu przejścia na emeryturę odejdzie z PIP około 250 osób. To wszystko wpływa na zmniejszenie liczby przewidywanych na 2018 rok kontroli.

Umowy cywilnoprawne, terminowe i brak pensji

Zgodnie z długofalowym programem PIP, obowiązującym w latach 2016 – 2018, inspektorzy sprawdzają prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych w firmach budowlanych, w branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz w agencjach ochrony osób i mienia. Kolejnym ważnym aspektem podlegającym kontroli PIP są umowy na czas określony i ich przestrzeganie na podstawie przepisów znowelizowanych w 2016 roku. W 2018 roku pod lupą inspektorów znajdą się również umowy o pracę zawierane u wykonawców lub podwykonawców zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane oraz problematyka outsourcingu pracowniczego.

Pierwsze półrocze 2017 roku przyniosło również wzrost ilości skarg związanych z niewypłacaniem wynagrodzeń za pracę o 23% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W tej kwestii PIP zaplanowało kontrole w branżach, których dotyczyła największa liczba skarg, czyli w handlu, przetwórstwie przemysłowym, transporcie i budownictwie. Inspektorzy będą również kontynuować kontrole dotyczące wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej za pracę na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Od 1 stycznia 2018 roku wartość ta wzrosła z 13 zł do 13,70 zł.

Czas pracy kierowcy i wypadkowość

Inspektorzy PIP regularnie kontrolują czas pracy kierowców. Wśród najczęściej zdarzających się nieprawidłowości w tym zawodzie należy skracanie minimalnego dziennego odpoczynku, przekraczanie limitu czasu prowadzenia pojazdu i kierowanie samochodem dłużej niż 4,5 godziny bez obowiązkowej przerwy. Dodatkowo kontrole prowadzone w poprzednim roku wykazały częste naruszenia przepisów o maksymalnym dobowym czasie pracy, zwłaszcza w sytuacji, gdy kierowca pracuje w nocy. Oprócz inspekcji, PIP przewiduje również działania informacyjne.

W roku 2018 Państwowa Inspekcja Pracy planuje również kontrole w branżach o wysokiej skali zagrożeń wypadkowych i zawodowych, w firmach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (branża paliwowa, azotowa i energetyczna) oraz w zakładach przetwórstwa przemysłowego, tj. zakłady produkcji drewna i tartaki. Podobnie jak w latach poprzednich pod lupą inspektorów znajdą się firmy budowlane i działające w leśnictwie.

Dodatkowe obowiązki nałoży na Państwową Inspekcje Pracy wejście w życie ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Kontrole związane z przestrzeganiem przepisów tej ustawy będą wiązać się z przeszkoleniem kadry i zmian organizacji czasu pracy inspektorów, ponieważ wykonywanie czynności kontrolnych będzie musiało odbywać się w niedzielę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X