• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków

Kim są Inspektorzy BHP?

18.08.2016

inspektor-bhp
Kim jest inspektor BHP? Inspektor BHP to osoba, która ogólnie mówiąc zajmuje się bezpieczeństwem w miejscu pracy. W jaki sposób to robi? Na przykład koordynuje wszelakie działania z tymże bezpieczeństwem związane, jak na przykład ocenianie, czy dane miejsce pracy spełnia wymagania określane w specjalnych normach, wypisanie wszelakich zasad obowiązujących w miejscu pracy prowadzących do zachowania bezpieczeństwa oraz prowadzenie postępowań powypadkowych, archiwizowanie konkretnej, związanej z tematem dokumentacji i współdziałanie w zakresie profilaktyki.

Jeżeli chcemy określić to w inny sposób, krótkim zdaniem, to do zadań inspektora BHP należy po prostu obsługa BHP firm.

Co trzeba zrobić, żeby zostać inspektorem BHP?

Z pewnością należy przejść i ukończyć specjalny kurs inspektora BHP, składający się z kilku części, z czego jedną z nich jest z pewnością jeden z najważniejszych działów tego kursu, czyli kurs pierwszej pomocy.

Takie kursy nie są ani drogie, ani jakoś bardzo długie, czy też skomplikowane, warto się jednak dobrze do nich przyłożyć, o ile już zdecydujemy się na ich zaliczenie, ponieważ lekkie potraktowanie tematu może co prawda nie doprowadzić do oblania i niezaliczenia egzaminu, ale - w późniejszym okresie, kiedy już rozpoczniemy pracę - może spowodować, że nie będziemy wiedzieli, co zrobić w sytuacji wymagających na przykład naszej zdolności dobrej koordynacji działań.

Kim są Inspektorzy BHP?
ocena: 5, głosy: 1

Firmy współpracujące