• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto:

Mali i średni przedsiębiorcy a kwestia BHP w ich firmach

21.12.2017
Mali i średni przedsiębiorcy chcą inwestować w BHP ze względu na korzyści ekonomiczne wynikające z zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Raport Koalicji Bezpieczni w Pracy wyodrębnia trzy postawy przedsiębiorców wobec zagadnień związanych z zasadami BHP w pracy. Wśród nich znajdują się pracodawcy świadomi, traktujący politykę BHP incydentalnie i ci, którzy podchodzą do spraw bezpieczeństwa z rezerwą. Wśród małych i średnich przedsiębiorców są tacy, którzy świadomie kreują swoją politykę BHP oraz podchodzący do tej kwestii incydentalnie, a także pracodawcy zachowujący rezerwę do wymogów bezpieczeństwa w pracy. Badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, przeprowadzone na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy, jest realizowane w celu sprawdzenia świadomości i postaw wobec BHP w polskich firmach. Testom została poddana grupa 300 przedsiębiorstw, które są odpowiedzialne za wytwarzanie ponad 50% PKB w Polsce. Badania przeprowadzono wśród małych i średnich firm ze względu na to, iż nie są one objęte przez ustawodawcę obowiązkiem utworzenia służb BHP. Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorcy zatrudniający do 100 pracowników mogą powierzyć wykonywanie zadań BHP pracownikowi zatrudnionemu również do innych zadań, funkcję taką może pełnić również pracodawca. 

Odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo w pracy

 Według prawa polskiego pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. W związku z tym powinien zawsze podejmować decyzje zmierzające do zabezpieczenia pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w miejscu pracy. Według danych zawartych w raporcie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2017” tylko 76% przedsiębiorco deklaruje bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa w swojej firmie. W małych i średnich przedsiębiorstwach najczęściej za przestrzeganie zasad BHP odpowiada właściciel firmy lub osoba na stanowisku kierowniczym. 

Ryzyko wypadku w miejscu pracy

 Wśród pracodawców z małych i średnich przedsiębiorstw aż 35% zadeklarowało, że praca w ich zakładzie pracy nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla zdrowia i życia. To bardzo optymistyczna wizja, ponieważ nie można całkowicie wyeliminować ryzyka w miejscu pracy, można je tylko zminimalizować poprzez edukację pracowników oraz inwestycje w technologie. Pracodawcy podobnie ocenili stopień ryzyka wypadku w poszczególnych branżach. 

Zdrowie pracownika jako priorytet pracodawcy

 Według danych z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2017” w ciągu ostatnich dwóch lat więcej wypadków wydarzyło się w średnich przedsiębiorstwach. Incydenty wypadkowe odnotowano w 56% firm zatrudniających od 50 do 99 pracowników. W przypadku małych przedsiębiorstw odsetek wypadków wyniósł 23%.  Z tegorocznego raportu wynika, że dla małych i średnich firm najważniejszymi konsekwencjami wypadku są skutki zdrowotne i społeczne, jakie poniesie poszkodowany pracownik. Aż 90% pracodawców zadeklarowało, że w trakcie wystąpienia wypadku przy pracy najbardziej obawia się uszczerbku na zdrowiu pracownika. Warto tu zwrócić również uwagę na aspekt ekonomiczny takiego zdarzenia. Wiąże się ono z kosztami, jakie ponosi pracodawca, który musi szukać zastępstwa dla poszkodowanego pracownika lub wyszkolić na opuszczone stanowisko nową osobę. Tegoroczny raport wskazuje na wątpliwości wielu przedsiębiorców, co do swojej roli w kształceniu i odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Dodatkowo niektórzy właściciele firm nie wiedzą, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych i jak udzielić pierwszej pomocy.

Firmy współpracujące