• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Kursy wstępne BHP – obowiązek pracowników i pracodawców

17.05.2016

Szkolenia wstępne BHP-CENTER.COM.PL

Kursy wstępne BHP to bez wątpienia obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pracowników. Obowiązkowość ich przeprowadzania leży jednak po stronie pracodawcy, który musi zapewnić pracownikowi wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, na temat udzielania pierwszej pomocy, czy ochrony przeciwpożarowej. Takie wymagania przed każdą firmą stawia ustawodawca. Jak wyglądają kursy wstępne BHP?

Szkolenia wstępne BHP obejmują zagadnienia takie jak:

- Podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

- Podstawową wiedzę na temat procedur przeciwpożarowych

- Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami, które wynikają z zapisów Kodeksu Pracy

- Zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Jak przeprowadzić szkolenie w firmie?

Jeśli masz wątpliwości, jak przeprowadzić kursy wstępne BHP w swojej firmie, zgłoś się do nas. Nasze biuro obsługi klienta pomoże dobrać Ci właściwe rozwiązania, najkorzystniejsze z punktu widzenia Twojego i pracownika.

Pracownik, który odbył już szkolenie wstępne, do roku powinien odbyć szkolenie okresowe BHP, które systematyzuje i poszerza zdobytą już wiedzę i umiejętności.

Zapraszamy do kontaktu z BHP Center!

Firmy współpracujące