• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Bezpieczeństwo pracowników w europejskich firmach

25.04.2017

Według nowego sprawozdania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) europejscy pracownicy nie są zainteresowani problemem bezpieczeństwa i higieny pracy. Ujęte w wykazie dane wskazują na spadek zaangażowania europejskich przedstawicieli pracowników w kwestie związane z BHP.

Najnowsze sprawozdanie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy było kontynuacją drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń - ESENER-2. Raport został sporządzony na podstawie szczegółowych wywiadów przeprowadzonych z kierownictwem oraz przedstawicielami pracowników w 143 przedsiębiorstwach różniących się między sobą wielkością i profilem. Badania zostały przeprowadzone na terenie siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej.

Spadek zaangażowania przedstawicieli pracowników

Sprawozdanie EU-OSHA wykazało spadek przedstawicielstwa pracowników w kwestiach BHP. Przypadki takie odnotowano także w państwach o polityce BHP zorientowanej na pracownika. Do krajów tych zaliczyć możemy Szwecję, Belgię i Holandię. Okazuje się, że nawet w państwach posiadających wysoce skuteczne praktyki dotyczące uczestnictwa pracowników BHP odnotowano spadek zachowania pełnych norm BHP.

Wszyscy pracownicy w UE mają prawo do odpowiedniej reprezentacji w kwestiach BHP. Nieprawidłowości w praktykach stosowanych w zakładach europejskich mogą być spowodowane obowiązującymi środkami legislacyjnymi, dotyczącymi przedstawicielstwa pracowników w zakresie BHP. Okazuje się, że wiele z reguł i środków ma charakter dodatkowy, a nie obowiązkowy, co sprawia, że mogą być pomijane lub lekceważone.

Systemy zarządzania BHP

Według ustaleń EU-OSHA w Europie nastąpił wzrost zastosowania przepisów BHP opartych na systemie zarządzania, czyli takich, gdzie kierownik lub specjalista ponosi odpowiedzialność za zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Zdarzały się również przypadki, w których reprezentacja pracowników w tych sytuacjach stawała się mniej efektywna, ponieważ przedstawiciele pracowników zaobserwowali spadek swojej zdolności do autonomicznego działania. Na właściwe zastosowanie przepisów BHP w zakresie przedstawicielstwa wpływa m.in. charakter krajowych wymogów ustawowych, wielkość zakładu pracy i sektora, a także układy zbiorowe pracy oraz szersze warunki społeczne i gospodarcze.

W Szwecji, Belgii i Holandii częściej spotykane były zakłady, w których stosowano skuteczne praktyki przedstawicielstwa pracowników w zakresie BHP. W Szwecji spełnianie obowiązków ustawowych jest monitorowane przez inspektorów. Duże ograniczenia środków przeznaczonych na BHP odnotowano w Grecji i Hiszpanii, co może być spowodowane niedawnym spowolnieniem gospodarczym zarejestrowanym w tych krajach. Takie podejście może być jednak niepokojącym sygnałem, ponieważ BHP to jeden z najistotniejszych obszarów, koncentrujący się na bezpieczeństwie pracowników.

Firmy współpracujące

X