• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Częstotliwość szkoleń BHP - Tabela

07.07.2022

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę są obowiązkowe. Jakie są rodzaje szkoleń BHP? Jak często należy je powtarzać?

Rodzaje szkoleń BHP

Pierwsze szkolenie dla nowych pracowników to szkolenie wstępne BHP, na które składa się instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Wykonuje się je w dniu rozpoczęcia pracy, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków służbowych. Dla większości pracowników szkolenie to ważne jest rok, wyjątek stanowią osoby kierujące pracownikami. Następnie wykonuje się szkolenie okresowe.

Kto odbywa szkolenie BHP?

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę: pracownicy służby bezpieczeństwa, osoby wykonujące zadania służby BHP, osoby na stanowiskach robotniczych, pracownicy administracyjno-biurowi, inżynieryjno-techniczni, czy też tacy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie są formy szkoleń BHP?

Szkolenie może odbyć się w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego (choć ta forma nie jest dopuszczalna w przypadku szkolenia okresowego dla stanowisk robotniczych). Obowiązkiem pracodawcy jest delegowanie pracowników na szkolenia BHP zgodnie z kalendarzem szkoleń.

W trakcie szkolenia pracownik zapoznaje się z przepisami i zasadami bhp, czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowisku pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji.

Zapoznaj się z tabelą poniżej:

Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Więcej o szkoleniach BHP: "Pierwsze szkolenie okresowe BHP - kiedy się przeprowadza i jak wygląda?"

 

Firmy współpracujące

X