• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

How to work from home - webinar (English edition)

24.09.2020
In this video we present you our webinar about the home office, Ergonomic Essentials for Remote Working and healthy habits. Topics: How to prepare your home office? Ergonomics in home office. Productivity vs. remote work.…

Jak pracować z domu? Ergonomia, BHP i zdrowie w pracy zdalnej - nagranie z webinaru

23.09.2020
Wiele firm zezwala swoim pracownikom na tzw. home office, czyli pracę zdalną. W związku z zagrożeniem COVID-19 rozwiązanie to stało się bardzo popularne i na stałe wpisało się w zasady funkcjonowania licznych przedsiębiorstw. Kiedy praca…

Bezpieczny powrót do pracy w dobie zagrożenia COVID-19 z punktu widzenia pracodawcy – nagranie z webinaru

23.09.2020
Choć czas największych obostrzeń już minął, nie wszystkie zakłady pracy wróciły  do pełnego funkcjonowania. Spory odsetek firm, a w szczególności korporacje, wprowadziły stopniowy powrót pracowników do biur, pozostawiając część swoich pracowników na tak zwanej pracy…

Mobbing - sejm pracuje nad zmianami w kodeksie pracy

09.09.2020
Dnia 2 lipca 2020 roku do Sejmu trafił projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie mobbingu. Odbyło się już pierwsze czytanie projektu w Sejmie i został on skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw…

Kara za brak maseczki - podstawa prawna

09.09.2020
Obecnie, w związku zagrożeniem Covid-19, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w: otwartych miejscach publicznych, jeśli nie ma możliwości zachowania odległości 1,5 metra od innych osób, w zamkniętych miejscach publicznych, na przykład w sklepach, w…

Podręczny sprzęt gaśniczy - jaka jest jego rola i skład?

01.09.2020
Podręczny sprzęt gaśniczy to nie tylko powszechnie znane gaśnice, ale również inne narzędzia, które są pomocne w przypadku gaszenia pożarów w ich pierwszej fazie, zanim zdążą się rozprzestrzenić. W sklepach z tego typu sprzętem możemy…

Jak oszacować koszty środków ochrony osobistej dla pracowników

01.09.2020
Zgodnie z art. 207 oraz art. 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, pracodawcy muszą chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to, że pracodawca powinien…

Gospodarka odpadami – terminy sprawozdań i zezwoleń w 2020 roku

10.08.2020
Rejestr BDO to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Przedsiębiorcy, którzy widnieją w Rejestrze BDO od 1 stycznia 2020 r., prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów. W związku z obecną sytuacją…

Mierzenie temperatury pracowników - czy to obowiązek pracodawcy?

10.08.2020
W dobie zagrożenia Covid-19 sporo pracodawców zaczęło mierzyć temperaturę ciała pracowników. Jak ma się to do przepisów RODO i Kodeksu Pracy? Czy pracodawcy mają taki obowiązek? Mierzenie temperatury pracownikom, a podstawy prawne - art. 9…

Przymusowy urlop w czasie pandemii - podstawa prawna

23.07.2020
Dnia 19 czerwca 2020 została uchwalona tak zwana tarcza 4.0, której pełna nazwa brzmi ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku…

Firmy współpracujące

X