• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Gospodarka odpadami – terminy sprawozdań i zezwoleń w 2020 roku

10.08.2020

Rejestr BDO to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Przedsiębiorcy, którzy widnieją w Rejestrze BDO od 1 stycznia 2020 r., prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów. W związku z obecną sytuacją panującą w kraju, zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, niektóre procesy dotyczące gospodarki odpadami zostały wydłużone. Jak wygląda aktualny terminarz?

Kto powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru?

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Czynnikami decydującymi, czy wpisu należy dokonać są: obszar i zakres działalności. Nie jesteś pewien, czy Twoja działalność wymaga rejestracji w BDO? Możesz wypełnić ankietę na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/

Dla nowych przedsiębiorców istotna jest informacja, że muszą uzyskać wpis do rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności. Od momentu złożenia wniosku, Marszałek województwa ma 30 dni na jego rozpatrzenie - trzeba więc zainteresować się tym tematem dużo wcześniej.

Najważniejsze terminy składania dokumentów dotyczących gospodarki odpadami

Tak zwane sprawozdanie roczne za 2019 r. za pomocą BDO należy złożyć:

 1. Do 31 sierpnia 2020 r. - termin dotyczy:
 • przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 • zbierających odpady komunalne, w tym także prowadzący punkt skupu.
 1. Do 11 września 2020 r.  - w przypadku przedsiębiorców, którzy:
 • wprowadzają opakowania lub produkty w opakowaniach, eksportują je i dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy,
 • wprowadzają na terytorium kraju opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, a także organizacje odzysku,
 • wprowadzają pojazdy (kategorii M1, N1 i L2e),
 • prowadzą stacje demontażu pojazdów i strzępiarki,
 • wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory.

Jeśli chodzi o audyt zewnętrzny za 2019 rok, należy go przeprowadzić do 30 września 2020 r. Obowiązek ten dotyczy organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania, a także przedsiębiorców, którzy:

 • wystawiali dokumenty DPO/DPR, EDPO/EDPR potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 ton,
 • prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 ton

Kolejna ważna data to 31 października 2020 r. Do tego dnia podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów (za wyjątkiem prowadzących strzępiarki i stacje demontażu), muszą przekazać marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Do 31 grudnia 2020 r. można jeszcze sporządzać dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej. Wzory wspominanych dokumentów znajdują się w załącznikach Ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Co więcej, do końca roku podmioty, które złożyły wniosek o wpis do BDO, ale nie uzyskały jeszcze numeru rejestrowego, nie będą karane. Firmy te mogą prowadzić papierową ewidencję przed potwierdzeniem wpisu do rejestru.

Przed wprowadzeniem tak zwanej Traczy 3.0, zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami z dnia 31 stycznia 2020 r., podmioty mogły prowadzić papierową ewidencję wyłącznie do 30 czerwca 2020 r. Termin został więc wydłużony o 6 miesięcy.

Zezwolenia - wydłużone terminy

Zgodnie ze specustawą o COVID-19, przedłużone zostały terminy obowiązywania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych. Zezwolenia zachowują ważność maksymalnie do sześciu miesięcy od odwołania stanu epidemii. Trzeba jednak spełnić warunek - termin ważności dokumentów musi upłynąć w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, a wniosek o zmianę musiał być złożony do 5 marca 2020 r.

Podsumowując, ze względu na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2, ustawodawca wyszedł na przeciw podmiotom gospodarującym odpadami. Terminy składania dokumentów są bardziej elastyczne.

Źródła:

https://bdo.mos.gov.pl/

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/odpady-w-2020-r-rejestracja-ewidencja-i-sprawozdawczosc

Firmy współpracujące

X